søndag den 27. januar 2008

Sortkrage X Gråkrage (hybrid), 26.1.2008, Tangkrogen, Århus

Fuglen er fænotypisk langt overvejende en Sortkrage og kan ved en flygtig observation tages for en sådan. Men nærmere studier af dragten afslører indslag af grålige fjer flere steder i dragten. Der kan kun opfordres til, at de hold som krydser Sortkrage i Århus i forbindelse med Landskampen08 fotodokumenterer fundet, eftersom langt hovedparten af Sortkrager i Århus reelt set er hybrider ;-)


Ingen kommentarer: