lørdag den 23. maj 2009

Halsbåndstroldand, 23.5.2009, Stubbe Sø

Så gav det bonus igen. Jævnligt er Stubbe Sø blevet tjekket siden jeg ved mit første besøg ved søen nogensinde fandt en adult han Halsbåndstroldand i november 2007. Hele sidste år blev søen gentagne gange bladret igennem i håb om at jeg kunne finde en Hvidøjet And eller noget endnu hårdere. Og så pludselig i dag, mens antallet af dykænder nærmest er lavere end nogensinde, ligger der så en klassisk og let bestemmelig han Halsbåndstroldand igen. Den sås sammen med 40 Taffelænder og 5 Troldænder omtrent 500 meter væk mod nordvest og blev bestemt lynhurtigt, idet der var super formiddags medlys og et super Carl Zeiss Diascope 85 T* FL m. 20-60 zoom-okular.Med ufattelig god vilje kan man måske få indtryk af at anden i midten har et høj trekantet hoved, det var så den fotomæssige dokumentation :-(


Anden blev bestemt ud fra en kombination af følgende pluskarakterer. Den lodrette hvide sele langs overgangen mellem det sorte bryst og den distinkte homogent sølvgrå kropsside var veldefineret og nåede ekstra langt op foran vingeknoen sammenlignet med omkringliggende Troldænder. Overkanten af den sølvgrå kropsside havde det for arten typiske stor svaj med form som et liggende S. Halsbåndstroldanden var påfaldende anderledes proportioneret end Troldand med kortere krop, der typisk lå højere i vandet på svømmende fugl. Som anden vigtig karakter sås bred hvid tegning på tværs af overnæbbet lige bagved den yderste sorte spids. Der sås en meget smal hvid kant langs den nederste kant af overnæb foruden der sås tydelig hvid indramning af basis af overnæb med en veldefineret hvid stribe langs siden af overnæbbet og ved næbbasis op mod panden. Tegninger på næbbet af den aktuelle Halsbåndstroldand var således fuldstændig typiske for arten, hvilket er af afgørende betydning for udelukkelse af en hybrid. Hovedformen var virkelig slående og klassisk med højt baghoved og en stejl og nærmest lodret nakke og hals. Når fuglen sås sovende med næb under vinge dannedes et næsten lodret forløb fra bagerste område af issen ned til brystet, hvilket fremhævede den korte krop. Desuden var totalhøjde af hoved og krop overbevisende højere end hos Troldand, således kunne sovende fugl let findes selv på baggrund af hvor højt hovedet nåede op over ryggen på den sovende fugl. Fra det høje område bagerst på issen dannedes en jævnt falden kurve ned mod næbbasis og der var således en harmonisk overgang mellem pande og det relativt lange og karakteristiske næb. Hovedformen var som sagt klassisk og helt uden ubehagelig antydning af nakketop og andet stads indikerende hybrid. Øjet var klart gult og hovedet havde violetfarvet glans og således uden grønfarvning.

Jeg greb hurtigt i tasken for at fatte det kamera jeg kort forinden havde købt for at dokumentere mine mange soloobs med digiscoping, men fuck.. det lå hjemme i køkkenet efter en tur til Århus dagen forinden. Greb i stedet et andet kamera i tasken vel vidende det var for lille brændvidde (Canon 20D med 400mm), men fuglen kan ses på billedet og virker klassisk høj sammenlignet med omkringliggende Troldænder (nok kun mig der kan ses det). Desværre kan andre karakterer ikke ses pga. for stor afstand.

Dagens tur var hurtigt planlagt, kortvarig og forsøgt optimeret med hitpotentiale, mens Dina var på legeaftale. Hurtigt kiggede jeg Skærsø Engsø igennem, snakkede med lodsejeren og prøvede at overtale ham til at bygge et fugletårn til mig, han var åben for ideen og ville gerne have lidt råd til placering. Det var blæsende vejr og så skal man tjekke dykænder om man ikke tror på en havfugl på en time. Ænderne koncentreres i hård vind for at søge læ og med vinden i vest satte jeg mig ved søens sydvesthjørne. Jeg havde til 11.30, så besluttede efter anden var fundet at kigge lidt mere på den, køre hjem og pakke bil med fotogrej og Dina, bruge resten af dagen ved søen med madkurv, vandinsekter, net, spand og fotografering.

Efter halvanden time var vi tilbage samtidig med de første twitchere, men i mellemtiden havde fire udenlandske fiskere anbragt sig fordelt langs med søens bred, og det var hurtigt tydeligt at fuglene havde omfordelt sig, der var nu flere Troldænder og Halsbåndstroldanden var væk, faktisk helt væk fra netop dette sted, mener dog den er et andet sted i søen...

Er det så den samme som i november 2007 eller er det en ny? Ingen af fuglene havde individkarakteristiske karakterer, så det er usikkert, formentlig er det efter forsigtighedsprincip den samme fugl, der blot har brugt et andet område i mellemtiden, for jeg tror ikke den har været i søen så længe uden jeg har set den, eftersom jeg som sagt ofte gennembladrer ænder.

Man kan sige det er snyd, med jeg har vedhæftet tegninger at den fugl jeg fandt i 2007, det er altså gamle tegninger og jeg ville ikke bruge tid på at lave nye skitser eller noter, eftersom bestemmelsen var så ligetil og jeg følte mig så rutineret i bestemmelsen af arten. I stedet har jeg valgt at forfatte denne beskrivelse samme aften som første observation er gjort og med forventning om at jeg genfinder den og derved kan tage billeder. Der er nogle enkelte makrokarakterer jeg ikke har set på den aktuelle fugl, så som hvid indramning af næsebor og vingebånd, men de fleste af karaktererne angivet på skitsen noteredes også på dagens klassiske fugl.

Ingen kommentarer: