lørdag den 15. august 2009

Hedehøge, 9.8.2009, Ballum EngeHedehøg, ad hun, 9.8.2009, Ballum Enge, bemærk gul iris og diagnostisk sort bånd over oversiden af armsvingfjer som ikke ses hos yngre hunner, sås sammen med hannen aflevere bytte til de omkringflyvende årsunger, hvor mindst to af ungerne var projektmærket om end kun én blev fotodokumenteret og aflæst


Hedehøg, 1k hun, 9.8.2009, Ballum Enge, kønsbestemt pga. iris umiddelbart ser ret mørk og brunlig ud, projektmærket med blåt vingemærke med sort pil på venstre vinge og hvidt mærke med sort ottetal på højre overvinge

Ingen kommentarer: