torsdag den 25. marts 2010

Knarand x Gråand (Anas strepera x Anas platyrhynchos), han, 3.5.2007, Dagligreservoir, Margrethe Kog

Nogle dage i maj 2007 kunne en formodet hybrid mellem Knarand og Gråand (= Brewer's Duck) ses blandt svømmeænderne i Dagligreservoiret i Margrethekog. Det er en sjælden hybridkombination blandt vilde og fritflyvende svømmeænder, hvorfor billederne vises her som dokumentation trods deres begrænsede kvalitet. Andre billeder af samme artskombination ses på artsportalen. Bestemmelsen af fuglen fra Margrethe Kog skal ikke ses som definitiv og er klart åben for diskussion. Vingetegningen blev ikke dokumenteret og afstanden gjorde det umuligt at vurdere de nærmere detaljer i spejlet m.v.

En anden hybridform, som på mange punkter ligner dragtmæssigt om end proportioner og størrelse er anderledes, er Krikand X Gråand som eksempelvis ses på netfugl.Krikand x Gråand - (Anas crecca x Anas platyrhynchos) - Common Teal x Mallard

Ingen kommentarer: