mandag den 25. juli 2011

Eskeplet og Overgårds Dige

En lidt lys Dværgryle, der indledningsvis ikke syntes at have hvide rygstriber før den begyndte at løbe rundt som det ses på videon. Den sås på højvanderast syd for Overgårds Dige den 23. juli 2011.

Fem Kærløbere rastede sammen syd for Overgårds Dige den 23. juli 2011. Under højvande stod de lidt spredt i flokkene af Alm. Ryle, men ved faldende vande søgte de sammen og fouragerede lidt for sig selv. En god flok efer Østjysk standard.

Tre Kærløbere sammen med en Almindelig Ryle ud for Eskeplet.

To 1K Sortterner rastede sammen med en ældre fugl ud for Eskeplet.

En 2K+ Sortterne rastede kort sammen med to 1K på revlen ud for Eskeplet den 23. april 2011. 

Ingen kommentarer: