fredag den 9. september 2011

Sorthovedet Sanger i Blåvand

Fredag den 9. september 2011 var jeg i Blåvand, hvor jeg forsøgte at høre den efterhånden langtidsstationære Sorthovedet Sanger ved Blåvand Fyr. Finderen Henrik Knudsen indledte heldigvis med en grundig beskrivelse af fuglens foretrukne krat, hvorefter det blot var at vente. Jeg fandt min mp3-afspiller frem og valgte artens sang fra ”Bird Songs of Europe, N-Africa and M-East - 17 CD-set” af Adreas Schulze. De første fire gange jeg spillede en sangsekvens responderede fuglen ikke. Men Henrik havde fortalt, at den klart foretrak et bestemt krat og derfor ofte vendte til netop det. Så energien skulle klart lægge netop der og efter en halv time forsøgte jeg igen med sangen og prompte svarede den med en klar og tydelig sekvens med kald. På det tidspunkt var vi Rasmus Turin, Jørgen Kabel og mig på stedet, men efter kort tid kom flere folk til. Lidt efter forsøgte jeg igen med sangen, hvorefter den igen responderede om end lidt nærmere. I alt hørtes den rigtig fint kalde syv gange inde fra krattet, hvor den de første seks gange kom nærmere og nærmere, mens den sidste gang var flyttet lidt længere væk igen. Her besluttede jeg at lade fuglen være, da vi var klar over andre naturligvis også ville forsøge den senere og den derfor ikke skulle stresses unødvendigt.

I forbindelse med Playback afspillede jeg en sangsekvens efterfulgt af pause. Efter 10-15 sekunder afspillede jeg sangsekvensen igen efterfulgt af pause. I alt benyttedes fire – fem sekvenser med pauser imellem efterfulgt af fem minutters total pause. Lydniveauet var sat til ret svagt, så afspilningen knap kunne høres over på den anden side af krattet. Om det hele gør en forskel med metode, lydstyrke og det valgte lyd-tema er uvist, men det virkede selvom vi desværre ikke så fuglen. Den kom aldrig frem til et foto og jeg forsøgte ikke at optage kaldet, da jeg ville spare på strømmen så jeg kunne filme den Spidshalede Ryle.

Ingen kommentarer: