søndag den 10. februar 2013

Fritlevende fasaner i fantastiske farveladefarver

Fasanen, som vi kender den i dag, er grundlæggende en krydsning mellem ædelfasanen (uden hvid halsring) fra Kaukasus og ringfasanen (med halsring) fra Kina. Derfor har langt de fleste fasaner her i landet en hvid halsring. Der er dog gennem tiden krydset mange andre racer og mutationer ind i den danske fasan-genpulje, så man i dag kan se et utal af variationer i fjerdragtenføj billed.


Billederne her er alle taget indenfor en radius af 10 km omkring Feldballe, hvor jeg igennem det seneste år har haft lidt fokus på diverse fasaner. Ved Møllerup Gods nordvest for Feldballe ligger et fasaneri, hvorfra et stort antal individer sætte ud hvert efterår og 2012 har det bl.a. inkluderet en del hvide fugle, men også nogle Kongefasaner. Det er første gang jeg ser andet end de normale fasaner omkring godset, men det er dog ikke første gang jeg ser fritgående Kongefasan i lokalområdet. Sidste vinter gik jeg nogle flere ture i Skramsø Plantage for at eftersøge Spurveugle og en dag kom forbi en ejendom, hvor de havde Kongefasaner i en store voliere, men overraskende nok sås også en del hanner og hunner fritgående i læhegnene og skoven omkring gården. Hvor længe de har levet fritgående i området er usikkert, men Kongefasan må siges at være en spektakulær fugl, der på alle måde imponerer.

Den grønne fasan kendes under det latinske navn Phasianus colchicus mut. tenebrosus og der er tale om en melanistisk farvemutant, hvor dyrene mangler lyse pigmenter i fjerene. Mutationen er fremkommet flere gange uafhængigt af hinanden, hvorfor der blandt fænotypen ”grøn fasan” kan være en del variation i farvetegningerne. Den blev første gang konstateret i England i 1880 og i Danmark i 1902.

Jeg formoder, at det er sådanne mørke fasaner, der har ført til meldinger om japanske grønne fasaner (Phasianus versicolor). Men på trods af deres overfladiske ligheder, er den identifikation er ikke korrekt. Som billederne viser, så er sådanne fugle er ikke blot sortbrune fasaner, som det kunne forventes af melanistiske fugle, men alt efter lysforhold fremstår de grønne, lilla eller blå (eller sorte). Udtrykket "melanistisk" er hyppigt anvendt til disse fugle, men det er måske ikke teknisk korrekt at beskrive denne iridiserende fjerdragt som melanistisk. Disse flotte fugle betragtes som tidligere nævnt som en variation, eller mutation, af normale fasaner.

Hvid fasan kendes under betegnelsen Phasianus colchicus mut. isabellinus.


Ingen kommentarer: