søndag den 2. maj 2010

Mammalian Monthly - AprilDådyr, 25.4.2010, Feldballe, Skramsø Plantage, en flok på otte hjorte kom ud af skoven om eftermiddagen og græssede frit synligt på mark med vintersæd, langs med skovkanten ud mod Feldballe by, første gang jeg ser Dårdyr i vestenden af skoven, har tidligere kun set dem i østenden, om aftenen kl. 21.30 gik jeg derover igen og kunne nu med spotlight se dem gå og græsse så fint igenVildsvin, 25.4.2010, Emmedsbo PlantageRådyr, 7.4.2010, Skorup Sø, Djursland

Ingen kommentarer: