mandag den 17. oktober 2011

Den første sortknort på Læsø

I forbindelse med en standardiseret optælling af vandfugle i Bovet Bugt på Læsø havde jeg igennem dagen den 16. oktober 2011 besøgte flere lokaliteter på øen, hvor Mørkbuget Knortegås sås mere talrig end de senere år. Jeg havde derfor overvejet Sortbuget Knortegås som en oplagt mulighed og således kigget flokkene ekstra grundigt igennem under optællingen. Midt i en telefonsamtale med Sebastian Klein, hvor jeg bl.a. argumenterede for at mit fund tidligere på dagen af Amerikansk Sortand ved Storedal naturligvis talte som en ædelart, fandt jeg en flok knortegæs i bunden af Bovet Bugt. Mens jeg løst bladrede flokken igennem kørte samtalen efterhånden over i den ædle kunst at ædle en af de små ugler, der netop gæster Sydskandinavien. Men pludselig trådte en nigricans frem i skopfeltet og alt tog en drejning. Således blev en god dag med Vandrefalk, Havørne (2), Store Tornskader (2) og Amerikansk Sortand pludselig endnu bedre, idet Sortbuget Knortegås er en ny race for Læsø.
Ingen kommentarer: