fredag den 24. april 2009

Find en Havesanger i skuffen!

Som aktive feltornitologer skal vi lægge øre til meget, men oftest er det ligetil ud fra sangen at artsbestemme fuglene. Ind imellem dukker der dog nogle afvigende sangtyper op, som besværliggør bestemmelsen, medmindre selve fuglen ligeledes ses. Et efterhånden gentaget eksempel på sådanne stærkt afvigende sangeksempler findes hos Havesanger, hvor vi på Naturhistorisk Museum i Århus har flere optagelser fra Danmark og kendskab til endnu flere tilfælde fra Nordvesteuropa som sådan. Men der findes givetvis flere private optagelser af ubestemte danske sangere. Vi vil derfor opfordre læserne til at lytte nogle af vores eksempler med de danske optagelser og efterfølgende granske egne optagelser for at få sat navn på det måske ubestemte. Hvis sådanne optagelser af afvigende Havesangere støves frem, vil vi meget gerne lytte med. Vi kunne også være heldige, at endnu en afvigende Havesanger lokaliseres i år. Det vil vi naturligvis også gerne høre om hurtigst muligt for at lave sangoptagelser og tage en blodprøve til den videre analyse og belysning af emnet.

I et internationalt samarbejde forsøger vi at samle sådanne optagelser for at skabe en idé om deres udbredelse og hyppighed. Det er sjældent, at sådanne afvigende Havesangere registreres, men som det fremgår af den tyske hjemmeside Raetselsanger, kender vi ud over optagelserne fra Danmark til tilsvarende afvigere fra eksempelvis Finland, Sverige, Holland og Tyskland.

De foreløbige analyser indikerer, at de afvigende sange kan grupperes, og at flere danske optagelser falder i samme gruppe afvigere til trods for en stor geografisk spredning indenfor landets grænser.

For at høre eksempler og se sonagrammer på de afvigende Havesangere, som vi aktuelt har kendskab til i Danmark, skal man blot benytte den lille afspiller nederst på siden for hvert fund, som ses ved at benytte nedenstående links:

27.5.2003 Vordingborg
20.6-28.7.1971 Viborg
Sommeren 1987 og sommeren 1988 Fussingø
2.6.1992 Funderholme

Er der spørgsmål, eller viser det sig, at en ældre optagelse lokaliseres, eller endnu bedre en ny fugl dukker op, så tag venligst kontakt.

Vi håber at kunne lytte med

Kent Olsen og Poul Hansen

----------------------------------------------------------------------------------

Kent Olsen
Forskningsassistent, cand. scient.

Tlf.: 40 27 20 30
kent_olsen@hotmail.com


Poul Hansen
Seniorforsker, lic. scient.

Tlf.: 89 333 786
poulh@nathist.dk

Ingen kommentarer: