tirsdag den 12. juni 2012

Skovsanger har et østjysk stronghold på Anholt


Under forårets satsning på Anholt blev Skovsanger forsøgsvis brugt som indikator på løvskov af høj kvalitet i håbet om derigennem at kunne lokalisere syngende Lille Fluesnapper og Lundsanger. Med satellit Google kort på telefonen forsøgte jeg at komme igennem alle de gode løvskovsfragmenter på den skovdækkede del langs øens vestkyst samtidig med at der blev eksperimenteret med playback efter de to arter. Det var som sådan ikke succesfuldt, men som sidegevinst fandt jeg en overraskende stor tæthed af Skovsanger. Da løvskovsdelene med arten ligger stærkt fragmenteret som små øerne med Ege, Bøg og Birk i et hav af Bjerg- og Skovfyr, er egnet habitat arealmæssigt meget lille og flere af de i alt 11 syngende hanner sad som perler på en snor.

Ingen kommentarer: