mandag den 28. april 2008

Stor Skrigeørn, 3k, 27.4.2008, Gjerrild

Bestemmelsen til art faldt indenfor et minut efter fuglen var fundet 2 km vest for obsposten sammen med enkelte Musvåger. Allerede inden oversiden kunne ses var jeg klar over det var Stor Skrigeørn alene på baggrund af proportioner og jizz. Der var klare associationer til Havørn og fuglen hængte virkelig meget med hånden.Bestemmelsen bygger desuden på den mørke dragt med tydelig kontrast mellem mørke undervingedækfjer og lysere gråsorte svingfjer som en klassisk karakter for Stor Skrigeørn. Der findes naturligvis mørke typer af juvenile Lille Skrigeørn, men ældre fugle (2k+) er altid lysere på undervingedækfjer og specielt på overvingedækfjerene (gulbrune). Desuden sås som en god karakter ligeledes et diffust og svagere lyst håndrodsfelt på oversiden end hos Lille, som klassisk set viser et mere distinkt hvidligt håndrodsfelt på oversiden.
Man kan på enkelte billeder få fornemmelse af et dobbeltkomma på undersiden af hånden, hvilket skulle indikere Lille Skrigeørn. Jeg mener, det skyldes den påbegyndte fældning af dækfjer i underhånden, hvorved lysere fjerbaser eksponeres og skaber kunstigt komma, for fuglen er en helt igennem en klassisk 3k Stor Skrigeørn. Vigtigheden af dobbelt/enkeltkomma holder ikke medmindre man har fuldstændig styr på dragtens fældningsmæssige udviklingsstadie, hvilket mange fotos af skrigeørne dokumenterer. Det samme gælder til dels med hensyn til antallet af synlige håndsvingfjer, hvor min fugl kun synes at have seks lange fingre indikerende Lille Skrigeørn. Men det skyldes formentlig en klassisk situation hos netop 3k Stor Skrigeørn, hvor udskiftningen af inderste håndsvingfjer er påbegyndt. De nye fjer er længere end de juvenile, hvorved effekten af syv lange yderste svingfjer bortfalder pga. relativt lange inderste håndsvingfjer. Desuden synes jeg, det er en karakter som er vanskelig at bedømme selv på fotos.


Der er ganske tydelig forskel i de to arters jizz, hvor Stor er en kompakt og plump bygget ørn med brede lidt havørneagtige vinger, mens Lille er slankere og mere harmonisk bygget og derved også virker mindre i felten. Stor Skrigeørn er mere korthalet og med relativt mindre hoved end Lille Skrigeørn. Indtryk, der alle holdt stik i felten og muliggjorde en hurtig bestemmelse til art. Ser man fuglene godt og kan fastslå kombinationen af dragtkarakterer og jizz er det ikke svært at skelne de to arter.


Oversiden sås godt med sortbrune dækfjer i samme nuance som ryggen, hvorved der ikke sås nogen saddeleffekt som ofte hos Lille Skrigeørn. Der sås hvide spidser på dækfjerene over hånd og arm, hvorved en smuk perlerække sås i vingen forløb. Men perlerækken var brudt enkelte steder på de store dækfjer grundet fældning, hvilket også er karakteristisk for 3K. Desuden sås markant og tydelig bred hvid hestesko på overgumpen.
Fuglen har fældet de 5 inderste håndsvingfjer som er med brede lyse spidser i kontrast til de slidte juvenile fjer. Desuden er der fældet enkelte armsvingfjer som er længere end de slidte juvenile fjer. Dragten er helt typisk for en 3k fugl på denne årstid.Beskrivelsen af omstændigheder er skrevet af Rune Sø Neergaard (RSN) og gengives i overvejende uredigeret form nedenfor. Men kan også læses uredigeret her

Det var med store forventninger om småfuglefald og store vingefang i forbindelse med vejrskiftet fra østen- til vestenvind, at jeg sammen med Kent Olsen (KO) tog til Gjerrild Nordstrand lørdag morgen den 26.4.2008. Total tåge, intet træk og få rastende småfugle mødte os her, hvorfor vi tog videre mod vest efter et par timers lusk. Op ad formiddagen kom opklaringen og masser af kilometer senere havde vi besøgt Hevring Hede, Eskeplet, Sødringholm, Væth Enge og Egå Engsø og set masser af fugle dog intet overraskende. Da RDN ringede og fortalte om Sort Glente, Steppehøg og to Kongeørne ved Grenå, var det som en rød klud for øjnene af os, og vi forbandede vores egen utålmodighed. Efterfølgende modtog vi begge en SMS fra RDN: "Nu er det jeres skyld, at vi ikke vinder! Dumme Kent og Rune!" - modige ord fra en mand, der sidder i København de fleste weekender og ikke har bidraget med noget til Landskampen08 siden primo januar!

Besluttet på at råde bod på vores bommert tog vi endnu en gang til Gjerrild fra morgenstunden. Her fik vi selskab af Team Helsted fra Randers, Erik Hørning, Ole Frederiksen (OFr) og kortvarigt (heldigvis) et støjende og antalsmæssigt stærkt fuglekursushold... Morgenobsen var præget af dis og småregn, men kastede alligevel lidt af sig i form af otte Rødlommer, fire Røde Glenter, to Moseugler, seks Ringdrosler og pænt med Skovpibere.

Klokken 11.30 klarede det endelig lidt op og vi begav os op på Marshøj sammen med OFr. Det viste sig at være en god beslutning for i løbet af et par minutter fandt KO en Post Glemte aka Sort Glente. Det væltede bogstavelig talt op med våger og flere skruer på 50-75 fugle sås. Kort efter glenten sås to Traner, og ti minutter senere fandt OFr lige foran næsen på os en Sort Stork.

Mens jeg famlede på mobilen med at melde storken ud fandt Gjerrilddebutanten KO en ørn, som han hurtigt bestemte til en Stor Skrigeørn.

Den sås på ret stor afstand i små fem minutter og gik til sidst til rast i skoven. Den kom dog op igen lidt senere, og KO og jeg kørte ned til bakken ved skoven (fra nu af kaldt "kakaobakken") for at se den bedre og få fotodokumenteret den ordentligt. På vej igennem byen ned til kakaobakken fandt og fotodokumenterede KO en Hvid Stork, mens han hang ud af bildøren med 70 km/t - sejt! Da vi kom til bakken lå skrigeørnen i en skrue med begge storke på kort afstand og KO fik nogle udmærkede billeder af kræene.

Ørnen var 3K, da den havde lyse spidser på de store dækfjer på overvingen og hvide felter på oversiden af håndroden samtidig med, at den var i fældning i armsvingfjer. Til sidst forsvandt ørnen langsomt mod vest, hvilket nok er ensbetydende med, at den dukker op i Skagen om et par dage! Den Hvide Stork forsvandt nok mod V, mens den Sorte Stork gik til rast i skoven. Fra Kakaobakken havde vi desuden et mylder af cirkulerende Musvåger, minimum to Sorte og flere Røde Glenter, lidt Fjeldvåger, en Sortspætte, to Grønspætter og Skovsanger.

I alt vurderes, at minimum 600 Musvåger, ti Røde Glenter, fire Fjeldvåger og to Sorte Glenter sås i løbet af dagen. Dagens obs ved Gjerrild afsluttedes med syv indtrækkende Traner og en rastende Lærkefalk ved Nordstrand. På vej hjem sås to Kirkeugler ved et gammelkendt sted!

Alt i alt en superdag og vel en af de allerbedste dage ved Gjerrild nogensinde? Århus United fik derved sine første bonuspoint, rykkede op på en flot femteplads og fik fotodokumenteret alle deres obs af de halvsjældne fugle på forbilledlig vis.

Bedste dag ved Gjerrild nogensinde?

Stor Skrigeørn, 3k, 27.4.2008, Kakaobakken, Gjerrild, flere billeder ses herSort Stork, ad, 27.4.2008, Kakaobakken, Gjerrild, i skrue med Hvid Stork, Stor Skrigeørn, Røde og Sorte GlenterSort Stork, ad, 27.4.2008, Kakaobakken, Gjerrild, i skrue med Hvid Stork, Stor Skrigeørn, Røde og Sorte GlenterSort Stork, ad, 27.4.2008, Kakaobakken, Gjerrild, på vej ned i skoven til rastHvid Stork, 27.4.2008, Kakaobakken, Gjerrild, i skrue med Sort Stork, Stor Skrigeørn, Røde og Sorte GlenterHvid Stork, 27.4.2008, Kakaobakken, Gjerrild, i skrue med Sort Stork, Stor Skrigeørn, Røde og Sorte GlenterMusvåger, 27.4.2008, Kakaobakken, Gjerrild, et udsnit af dagens minimum 600 fugle som kunne ses på samme tid fordelt på flere skruerFjeldvåge og Musvåge, 27.4.2008, Kakaobakken, GjerrildTrane, 27.4.2008, Gjerrild Nordstrand, en flok på syv fugle trak sidst på eftermiddagen ind fra havet mod sydøstTrane, 27.4.2008, Gjerrild Nordstrand, en flok på syv fugle trak sidst på eftermiddagen ind fra havet mod sydøstTrane, 27.4.2008, Marshøj, Gjerrild, to fugle lavde trækforsøg over middagMosehornugle, 27.4.2008, Gjerrild Nordstrand, en af dagens to fugle skræmt op ved obspostenGrønspætte, 27.4.2008, Gjerrild, en af to kaldende fugle

Ørn ved Eskeplet Enge

Kongeørn & Dværgfalk, 26.04.2008, Enskeplet EngeSangsvane, 26.04.2008, Sødringholm Strand, en fugl trak ud af fjorden

Storke ved Storring

Hvid Stork, 24.04.2008, Storring, på nypløjet mark lige V for Storring ByHvid Stork, 24.04.2008, Storring, på nypløjet mark lige V for Storring By

Frokost ved vandet!

Stor Kobbersneppe ssp. limosa, 24.4.2008, Egå EngsøStor Kobbersneppe ssp. limosa, 24.4.2008, Egå EngsøLille Præstekrave, 24.4.2008, Egå Engsø, udsnit af flok på 13 fugleLille Præstekrave, 24.4.2008, Egå Engsø, udsnit af flok på 13 fugle

En levende død!

Kirkeugle, 23.4.2008, Nørre Djurs Kommune, lokaliteten ønskes af lodsejeren hemmeligholdt

Havmølle Å har potentiale!

Bramgås, 20.3.2008, Havmølle Å, Stubbe SøSkeand & Stormmåge, 20.3.2008, Havmølle Å, Stubbe Sø