søndag den 18. september 2011

Havobs fra Århus Nordhavn

Mandag og tirsdag var vinden hård fra sydvest, onsdag vest, torsdag i nordvest, mens fredag nærmest var vindstille. Det var derfor spændende om de havfugle, der uundgåeligt var blevet blæst ind i Kattegat i ugens løb stadig var i den sydlige sektion lørdag den 17. september 2011 eller om de allerede var fløjet ud i Nordsøen igen. Vinden blæste fra morgenstunden med tiltagende styrke fra sydøst, hvilket er den optimale retning oven på en forudgående hård vestenvindsperiode. Rasmus Due Nielsen, Stephan Skaarup Lund og jeg sad klar fra solopgang og kunne i løbet af formiddagen frem til godt middag notere 12 Rødstrubede Lommer, 12 Mallemukker, Stor Stormsvale, 13 Suler, 506 Sortænder, 4 Almindelige Kjover og 3 Små Kjover. Alle fuglene trak mod nordvest ind i bugten og med undtagelse af lommer, ænder, kjover, stormsvale sås de alle trække retur ud af bugten igen. Kort efter jeg forlod stedet trak en Sodfarvet Skråpe i øvrigt.

De tre småkjover kom sammen i flok og trak ind i bugten, hvor de gradvis tog højde for til sidst at fortsætte mod sydvest ind over Risskov og Århus, hvilket flere gange tidligere et set med kjover. Der var tale om små kjover med lette og hurtige vingeslag og med hoppende terneagtig flugt. De havde klassisk Lille kjove jizz med smalle vinger, fremskudt bryst, nærmest ingen bug og relativt lang hale, hvilket delvist fremgår af de dogmeagtige videosekvenser taget igennem teleskopet imens de tog højde ind over skoven.

Vi sendte DOF Call med de små kjover og stormsvalen, hvilket fik flere til at lægge vejen forbi, så vi nærmest var rekord mange på havobs med Stine Aastrup, Anni og Peter Nielsen og Christian A. Jensen. Hyggeligt og vi har jo lov at håbe, der i fremtiden kommer lidt mere fokus på havfuglepotentialet i Århus Bugt, så der bliver fundet en rastene Kuhls Skråpe.En af Mallemukkerne fremstod tydeligt lysere end normalt angivet for arten med antydning af hvidlige ovaler på overvingerne. Afstanden gjorde det dog svært at afgøre om årsagen var en pigmentfejl, atypisk fældning eller om der rent faktisk var tale om en Southern Fulmar. Den var iøvrigt ved at blive ædt af havmågerne.lørdag den 10. september 2011

Endelig Lunde i Østjylland

På vej med hurtigfærgen fra Aarhus til Odden lørdag den 10. september 2011 stod jeg og bladrede havfugle. Idet vi passerede syd om Ebeltoft-halvøen begyndte der at ligge en del Lomvier og pludselig kom en lille mørk alkefugl ind i kikkertfeltet. Jeg var øjeblikkeligt klar over at det var en ny art i Østjyllands for mig, så kameraet blev slynget fra skulderen og et enkelt serie fyret af. Færgen sejler overraskende hurtigt, så efter få sekunder var den langt bagud. Flere af alkefuglene rejste sig i vandet og baskede med vingerne, hvilket Lunden også gjorde, så undervingerne ganske fint blev vist frem. Tillykke til Kent. Tak Stephan.
fredag den 9. september 2011

Spidshalet Ryle på Grønningen

Henrik Knudsen var i går endnu engang nysleben og knivskarp, da han fandt landets andet fund af Spidshalet Ryle. Så i dag fredag den 9. september 2011 var jeg i Blåvands-området for at se denne eksklusive art, hvilket var en rigtig fin oplevelse grundet vejret, området og de mange gensyn med andre fuglekiggere.
Sorthovedet Sanger i Blåvand

Fredag den 9. september 2011 var jeg i Blåvand, hvor jeg forsøgte at høre den efterhånden langtidsstationære Sorthovedet Sanger ved Blåvand Fyr. Finderen Henrik Knudsen indledte heldigvis med en grundig beskrivelse af fuglens foretrukne krat, hvorefter det blot var at vente. Jeg fandt min mp3-afspiller frem og valgte artens sang fra ”Bird Songs of Europe, N-Africa and M-East - 17 CD-set” af Adreas Schulze. De første fire gange jeg spillede en sangsekvens responderede fuglen ikke. Men Henrik havde fortalt, at den klart foretrak et bestemt krat og derfor ofte vendte til netop det. Så energien skulle klart lægge netop der og efter en halv time forsøgte jeg igen med sangen og prompte svarede den med en klar og tydelig sekvens med kald. På det tidspunkt var vi Rasmus Turin, Jørgen Kabel og mig på stedet, men efter kort tid kom flere folk til. Lidt efter forsøgte jeg igen med sangen, hvorefter den igen responderede om end lidt nærmere. I alt hørtes den rigtig fint kalde syv gange inde fra krattet, hvor den de første seks gange kom nærmere og nærmere, mens den sidste gang var flyttet lidt længere væk igen. Her besluttede jeg at lade fuglen være, da vi var klar over andre naturligvis også ville forsøge den senere og den derfor ikke skulle stresses unødvendigt.

I forbindelse med Playback afspillede jeg en sangsekvens efterfulgt af pause. Efter 10-15 sekunder afspillede jeg sangsekvensen igen efterfulgt af pause. I alt benyttedes fire – fem sekvenser med pauser imellem efterfulgt af fem minutters total pause. Lydniveauet var sat til ret svagt, så afspilningen knap kunne høres over på den anden side af krattet. Om det hele gør en forskel med metode, lydstyrke og det valgte lyd-tema er uvist, men det virkede selvom vi desværre ikke så fuglen. Den kom aldrig frem til et foto og jeg forsøgte ikke at optage kaldet, da jeg ville spare på strømmen så jeg kunne filme den Spidshalede Ryle.

Sølvhejre i Egå Engsø

Fredag den 9. september 2011 sås den stationære Sølvhejre i Egå Engsø. Den fouragerede nær bredden i nordvest hjørnet af søen og kunne ses fint fra motorvejen, hvor jeg havde parkeret i nødsporet ud for søen. Så trods det at trafikken fik bilen til at gynge, lykkedes det at dokumentere fuglen ud af vinduet. Jeg var på vej hjem efter en udbytterig dag i Blåvands-området, der netop husede både en stationære Sorthovet Sanger foruden Spidshalet Ryle.


Kærløber ved Jerup Strand