mandag den 25. maj 2009

Halsbåndstroldand, 24.5.2009, Stubbe Sø
Kyndige folk efterspørger bedre billeder, hvilket forsøges taget de kommende dage. Det handler om at udelukke en hybrid. Men indtil da er der her et par nye billeder, der viser øjenfarven som varmt gul passende på arten. Desuden ses på nederste billede herover en brunlig halsring, som er årsagen til artsnavnet. Billederne i tidligere indlæg viser fuglen imellem hyppige dyk, hvorved hovedform måske ikke hele tiden er klassisk. Herunder ses basunkinder og smal isse.

lørdag den 23. maj 2009

Halsbåndstroldand, 23.5.2009, Stubbe Sø

Så gav det bonus igen. Jævnligt er Stubbe Sø blevet tjekket siden jeg ved mit første besøg ved søen nogensinde fandt en adult han Halsbåndstroldand i november 2007. Hele sidste år blev søen gentagne gange bladret igennem i håb om at jeg kunne finde en Hvidøjet And eller noget endnu hårdere. Og så pludselig i dag, mens antallet af dykænder nærmest er lavere end nogensinde, ligger der så en klassisk og let bestemmelig han Halsbåndstroldand igen. Den sås sammen med 40 Taffelænder og 5 Troldænder omtrent 500 meter væk mod nordvest og blev bestemt lynhurtigt, idet der var super formiddags medlys og et super Carl Zeiss Diascope 85 T* FL m. 20-60 zoom-okular.Med ufattelig god vilje kan man måske få indtryk af at anden i midten har et høj trekantet hoved, det var så den fotomæssige dokumentation :-(


Anden blev bestemt ud fra en kombination af følgende pluskarakterer. Den lodrette hvide sele langs overgangen mellem det sorte bryst og den distinkte homogent sølvgrå kropsside var veldefineret og nåede ekstra langt op foran vingeknoen sammenlignet med omkringliggende Troldænder. Overkanten af den sølvgrå kropsside havde det for arten typiske stor svaj med form som et liggende S. Halsbåndstroldanden var påfaldende anderledes proportioneret end Troldand med kortere krop, der typisk lå højere i vandet på svømmende fugl. Som anden vigtig karakter sås bred hvid tegning på tværs af overnæbbet lige bagved den yderste sorte spids. Der sås en meget smal hvid kant langs den nederste kant af overnæb foruden der sås tydelig hvid indramning af basis af overnæb med en veldefineret hvid stribe langs siden af overnæbbet og ved næbbasis op mod panden. Tegninger på næbbet af den aktuelle Halsbåndstroldand var således fuldstændig typiske for arten, hvilket er af afgørende betydning for udelukkelse af en hybrid. Hovedformen var virkelig slående og klassisk med højt baghoved og en stejl og nærmest lodret nakke og hals. Når fuglen sås sovende med næb under vinge dannedes et næsten lodret forløb fra bagerste område af issen ned til brystet, hvilket fremhævede den korte krop. Desuden var totalhøjde af hoved og krop overbevisende højere end hos Troldand, således kunne sovende fugl let findes selv på baggrund af hvor højt hovedet nåede op over ryggen på den sovende fugl. Fra det høje område bagerst på issen dannedes en jævnt falden kurve ned mod næbbasis og der var således en harmonisk overgang mellem pande og det relativt lange og karakteristiske næb. Hovedformen var som sagt klassisk og helt uden ubehagelig antydning af nakketop og andet stads indikerende hybrid. Øjet var klart gult og hovedet havde violetfarvet glans og således uden grønfarvning.

Jeg greb hurtigt i tasken for at fatte det kamera jeg kort forinden havde købt for at dokumentere mine mange soloobs med digiscoping, men fuck.. det lå hjemme i køkkenet efter en tur til Århus dagen forinden. Greb i stedet et andet kamera i tasken vel vidende det var for lille brændvidde (Canon 20D med 400mm), men fuglen kan ses på billedet og virker klassisk høj sammenlignet med omkringliggende Troldænder (nok kun mig der kan ses det). Desværre kan andre karakterer ikke ses pga. for stor afstand.

Dagens tur var hurtigt planlagt, kortvarig og forsøgt optimeret med hitpotentiale, mens Dina var på legeaftale. Hurtigt kiggede jeg Skærsø Engsø igennem, snakkede med lodsejeren og prøvede at overtale ham til at bygge et fugletårn til mig, han var åben for ideen og ville gerne have lidt råd til placering. Det var blæsende vejr og så skal man tjekke dykænder om man ikke tror på en havfugl på en time. Ænderne koncentreres i hård vind for at søge læ og med vinden i vest satte jeg mig ved søens sydvesthjørne. Jeg havde til 11.30, så besluttede efter anden var fundet at kigge lidt mere på den, køre hjem og pakke bil med fotogrej og Dina, bruge resten af dagen ved søen med madkurv, vandinsekter, net, spand og fotografering.

Efter halvanden time var vi tilbage samtidig med de første twitchere, men i mellemtiden havde fire udenlandske fiskere anbragt sig fordelt langs med søens bred, og det var hurtigt tydeligt at fuglene havde omfordelt sig, der var nu flere Troldænder og Halsbåndstroldanden var væk, faktisk helt væk fra netop dette sted, mener dog den er et andet sted i søen...

Er det så den samme som i november 2007 eller er det en ny? Ingen af fuglene havde individkarakteristiske karakterer, så det er usikkert, formentlig er det efter forsigtighedsprincip den samme fugl, der blot har brugt et andet område i mellemtiden, for jeg tror ikke den har været i søen så længe uden jeg har set den, eftersom jeg som sagt ofte gennembladrer ænder.

Man kan sige det er snyd, med jeg har vedhæftet tegninger at den fugl jeg fandt i 2007, det er altså gamle tegninger og jeg ville ikke bruge tid på at lave nye skitser eller noter, eftersom bestemmelsen var så ligetil og jeg følte mig så rutineret i bestemmelsen af arten. I stedet har jeg valgt at forfatte denne beskrivelse samme aften som første observation er gjort og med forventning om at jeg genfinder den og derved kan tage billeder. Der er nogle enkelte makrokarakterer jeg ikke har set på den aktuelle fugl, så som hvid indramning af næsebor og vingebånd, men de fleste af karaktererne angivet på skitsen noteredes også på dagens klassiske fugl.

mandag den 18. maj 2009

Trækfuglenes Dag på Dragsmur...

Et massivt og aggressivt gennemtræk af Hvepsevåge prægede dagen på Dragsmur, hvor en koncentreret optælling gav 513 fugle frem til en nedbørsfront fra sydvest satte en prop i hullet over middag. Over timerne skiftede fuglene mellem trækspor lige over os, lavt over haven øst for Helgenæs og vest for ind mod Mols Hoved. Dem vi fik ind fra Helgenæs kom lige inde i vores hoveder, og hvilken oplevelse. Deres træk er bare så vildt imponerende med smukke og kompromisløse fugle, der bare rykker igennem trods jævn til hård vind. Efter korte opskruninger pulsede flokkende som eskadriller i brede angrebsformationer. Til at krydre vågetrækket blev det også til blandede falke og kærhøge, hvorfor det var en helt igennem historisk god dag i Østjylland vi sent vil glemme.


Hvepsevåger, 17.5.2009, Dragsmur, et udvalg af dagens blandede smukke dragte

Lærkefalk, 17.5.2009, Dragsmur, en af dagens fire individer
Dværgfalk, 17.5.2009, Dragsmur, to af dagens seks individerHavørn, 17.5.2009, Dragsmur, rastede ved Begtrup Vig og trak senere mord nordøstRørhøg, 17.5.2009, Dragsmur, en af dagens tre trækfugle

Skærsø Engsø

Efter et godt forår med mange vadefugle taget lokalitetens lille størrelse i betragtning faldt der endelig noget andet i turbanen. De to Skestorke blev fundet den 14. maj og dagen efter besøgte de Årslev Engsø i et par timer om formiddagen inden de returnerede til Skærsø Engsø, hvor de sås sidst på eftermiddagen. Den ene er en 2k fugl med meget sort på håndsvingfjer, meget lysgult på næbbet og en uaflæst benring på højre tibia, mens den anden er en adult fugl uden ringe. De to fugle kunne ses på lokaliteten frem til billederne herunder blev taget den 17. maj og deres tilstedeværelse var kun afbrudt af et kort fravær den 16. maj om morgenen, hvor en Havørn rastede ved søbredden.


Skestork, 2k og 4k+, 17.5.2009, Skærsø EngsøHavørn, 3k, 16.5.2009, Skærsø Engsø, så blev der tomt i søen

mandag den 11. maj 2009

I sommerhus ved Lodskovvad

Sort Glente, trk. syd, 9.5.2009, Råbjerg Mile
Hedehøg, 3k+ hun rst., 10.5.2009, Lodskovvad
Havørn, 9.5.2009, Lodskovvad, trak alene mod nordvestAftenhygge ved sommerhuset, Dina brugte tid med skopet og månen...

søndag den 3. maj 2009

Kærhøge på Hulsig Hede

Trane, 2.5.2009, Hulsig Hede, en flok på 11 fugle kom retur fra nord, gik kortvarigt til rast i et kærområde på det østlige af heden, men blev smidt væk af det lokale ynglepar, flokken fortsatte i lav højde sydover...

Var på Læsø fredag til lørdag for at hente ringmærkningsgrej og tjekke lidt fugle, kom til Frederikshavn sidst på formiddagen, kom til at dreje til højre mod Skagen i stedet for mod Feldballe, og så fandt jeg en isoleret klit på Hulsig Hede for mig selv, lod Grenen og mændene derude være for sig selv og prøvede chancen, jeg vil gerne finde en Slangeørn ;-)

Der var mange fugle på returtræk efter trækforsøg, de kom lavt mellem klitterne grundet til tider hård sydlig vind lige i smasken, der rastede også nogle kærhøge, men de var oftest langt væk, og gik også meget lavt mellem klitterne så det var lidt rodet og besværligt
Hedehøg/Steppehøg ?, 2k, 2.5.2009, Hulsig Hede, første obs varede få sekunder, den kom lavt mellem klitterne vest for mig, første fornemmelse var steppehøg grundet vingeform og proportioner, havde flere gange forinden set 2k blå kærhøg i området og også en gammel hun hedehøg rastede over længere tid, denne fugl var som steppehøg, men den kom ikke frem igen før længe efter, hvor den til sidste kredsede sammen med hedehøgen mod nordvest, herefter forsvandt den igen mellem klitterne vest for mig, til sidst kom den frem igen og jeg fik set den endnu bedre og mente mig sikker i bestemmelsen, havde nu taget flere billeder, der dog grundet stor afstand og varmeflimmer var af begrænset værdi, efter sidste obs ringede jeg til RoC for at sige jeg havde en steppehøg rastende, jeg havde dog lidt tvivl i baghovedet og sendte derfor ikke obsen på dof call, jeg ville først se billederne på stor skærm, mente dog billederne af vingeformlen sagde steppehøg, undersiden var svær at blive klog på ud fra billederne, i felten havde jeg set kun en svag antydning af lys halskrave (kan dog med god vilje se halskraven tydeligere på billederne), halskraven ikke fremtrædende idet det mørke felt på halssiden, der normalt forstærker den lyse halskrave nok er fældet til fordel for nye, lysere fjer, der sås tydelige hvidlige nakkepletter, rester af lys okkerfarvet underside, ubåndet mørke underside på armsvingfjer, åben baghånd grundet manglende mørke svingfjersspidser, spidser på yderste svingfjer kun med smal sort spids, markant mørke store underhåndsdækkere, lysere boomerang ved basis af håndsvingfjer, bånd af mørkere store undervingedækkere på armen, mente at der var mørke bånd på den yderste svingfjer, på overvingen gav armsving et ekstra mørkt indtryk, hovedtegningen kunne jeg ikke vurdere særlig godt, men det var noget markant lyst specielt under øjet, ensartet overside uden hedehøgs mørke komma på yderarm og med lysere overarmsovaler, vingeformel passede på steppehøg, mente det måtte være en avanceret 2k, avanceret grundet reduceret halskrave og reduceret mørk boa bagved halskraven, uens okkergult på bugen. Nu har jeg set billederne på skærmen herhjemme, og er ikke længere helt overbevist om at det definitivt er en steppehøg, i felten vurderede jeg den til klar steppehøg, men billederne er så dårlige af undersiden, at jeg ikke pt. mener jeg med sikkerhed kan sige steppehøg, og på billederne fremstår den langvinget ala Hedehøg, derfor har jeg indtastet den som mulig ind til jeg har kigget mere på billederne og andre også har mulighed for at kommentereHedehøg, 3k+ hun, 2.5.2009, Hulsig Hede, fuglen rastede i flere timer og kunne ses sammen med de andre kærhøgeBlå Kærhøg, 2k, 2.5.2009, Hulsig Hede, fuglen rastede i flere timer sammen med endnu en 2k Blå Kærhæg og en adult han Blå Kærhæg