tirsdag den 31. maj 2011

Bjergløvsanger på Anholt

Dette indlæg er ikke færdigt, da der kommer flere billeder og stemmeoptagelser m.v. Men bare lige til de mest spændte, så er der her lige en begyndelse.mandag den 30. maj 2011

Hærfugl, 27.5.2011, Anholt

Bemærk, at den Vestlige Bjergløvsanger kan høres syngende til sidst i videoen med den fouragerende Hærfugl.mandag den 16. maj 2011

Pomeransfugl, 16.5.2011, Kolindsund

Så lykkedes det langt om længe at finde Pomeransfugl i Østjylland. Høje skyer og nedbør synes at være den optimale opskrift på at få fuglene til at komme ned fra højderne for at raste på de såede marker. Dina og jeg havde et ærinde i Grenå, så på vejen hjem kørte vi igennem Kolindsund. Den tredje mark med helt kort vegetationshøjde gav bonus. En enlig fugl løb rundt godt hundrede meter inde. Fra bilen kunne vi sammen kigge fuglen. Men jeg havde tydeligvis oversolgt varen for Dina syntes ikke den var så rød og flot som hun havde forestillet sig. Jeg tog lidt video og billeder som dokumentation inden der stod is på programmet.

søndag den 15. maj 2011

Ynglefugletælling i 2011 på Nordre Rønner

Nordre Rønner er et vigtigt ynglested for Ederfugl i Danmark, og under tællingen her i maj kunne antallet af reder opgøres til 374. Under sidste tælling, der fandt sted for 10 år siden, var der 343 reder, så bestanden er fortsat stor. Tællingen i år havde fokus på ederfugl, tejst og skærpiber i år.

Som et led i et projekt om status og udvikling i bestandene af kolonirugende kystfugle i Danmark gennemføres der i 2010-2011 en række optællinger af ynglefugle over hele landet. Det er vurderet relevant at gennemføre landsdækkende optællinger, fordi en række forhold tyder på, at der i de sidste 20 år er sket ganske store forandringer herhjemme i bestandsstørrelse og udbredelse af flere arter af kolonirugende kystfugle. Det er vigtigt at kunne dokumentere disse forandringer.

Naturstyrelsen og Læsø Kommune gav tilladelse til i 2011 at tælle ynglefuglene på Nordre Rønner. Aarhus Universitet hyrede derfor SEADOG til at sejle optællere ud til øerne mandag den 2. maj med afhentning dagen efter. De tre optællere var Kent Olsen, Palle A.F. Rasmussen og Carl-Johan Junge fra foreningen Nordre Rønners Venner og de gennemførte optællingerne hurtigt og med minimal forstyrrelse til følge.

Nordre Rønner var i 2001 en af landets vigtige ynglepladser for ederfugl med 343 reder. Det var derfor vigtigt at få fastlagt, om det stadig var tilfældet. Optællingen af de ynglende ederfugle foregik ved at gennemgå øerne til fods og registrere antallet af rugende hunner og reder. I år blev der registreret 374 reder af ederfugl, og der har givetvis været lidt flere, da reder inde under buske og kratopvækst kan overses.

Ved den seneste optælling af tejst i 2000 blev ynglebestanden opgjort til ca. 45 par. Tejsterne skal tælles meget tidligt om morgenen imens de opholder sig i nærheden af rederne, og derfor krævede optællingen at observatørerne overnattede på øen. Fuglene kunne fint ses fra fyret og ikke uventet var bestanden reduceret til omkring 25 par.

Det er temmelig usikkert, hvornår den seneste optælling af skærpiber er fra, og det var derfor yderst relevant med en dækkende optælling i 2011. Bestanden blev i 1993-1995 opgjort til ca. 22 par, hvilket betyder at Nordre Rønner er et meget vigtigt yngleområde for arten i Danmark. Samtidig med tællingen af ederfuglereder blev de ynglende skærpibere også talt, og ynglebestanden blev opgjort til 25 par.

De samlede resultater fra tællingen i 2011 er alle blevet videregivet til Læsø Kommune og Foreningen Nordre Rønners Venner, og Aarhus Universitet ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i forbindelse med fremtidige tællinger.

Kent Olsen

onsdag den 4. maj 2011

Lille Skrigeørn, 3k, 1.5.2011, Nedermose, Skagen

Efter en forholdsvis stille dag i hårde vind fra nordøst på Nordstrand i Skagen kørte Henrik Læssøe og jeg til Hulsig Hede for at kigge lavtgående rovfugle. Efter lidt tid trak en Hedehøg mod nord ude mod øst, men da vi gerne vil se den igen kørte vi ud til det Grå Fyr. Vi brugte lidt tid ved fyret og så ikke kærhøgen igen, hvorfor vi kørte sydover igen via havnen. På turen ud til fyret havde vi set en overflyvende hvid måge, der enten var den Hvidvingede Måge fra i går, den kendte Gråmåge eller en leucistisk Sølvmåge. Den trak fra Grenen ind mod havnen, hvor den dog ikke kunne genfindes ved et hurtigt raide. Bagefter blev jeg sat af igen på heden og Henrik kørte hjem til Odder.Jeg gik ud på østheden til søen, hvor vi så Rødrygget Svale sidste weekend og efter en time fik jeg meldingen om en rastende Lille Skrigeørn i Nedremose bag Naturcentret… Den var enten ligesom falkene og fiskeørnene trukket ud mod vinden lavt mellem klitterne i få meters højde eller også var den ankommet mens vi forgæves sad ved fyret. Lige meget hvad gik jeg nok glip af en ny ædelart og da jeg ikke havde set arten tidligere i Danmark pakkede jeg taskerne og tomlede ud til mosen fra heden. Det var en succes og jeg fik set den rigtig fint siddende i et træ, hvorefter jeg på fornem vis fik et lift sydover igen.