mandag den 19. august 2013

Rustand, hun, 10. august 2013, Ho BugtLørdag den 10. august 2013 var der indbudt til 50 års jubilæum på fuglestationen i Blåvand, hvor jeg selv var observatør fra september 1993 til marts 1994. Det blev en rigtig dejlig aften med erindringer, der strakte sig helt tilbage til stations opstart og hvor vi over god mad kunne fortælle røverhistorier.

Rasmus Due Nielsen (RDN), Asger Lykkegaard Møldrup (ALM) og jeg havde dog valgte at gøre en fugletur ud af dagen, hvorfor vi var kørt fra Aarhus kl. 04.30. Vi indledte morgenen ved Sneum Engsø, der trods bygevejret kunne byde på vildt mange vadefugle uden dog de stor overraskelse. Derefter kørte vi til udløbet af Fovrfeld Bæk nord for Esbjerg Havn, hvor RDN hurtigt fandt en adult Middelhavssølvmåge på vadefladen. Dernæst kørte vi op til Myrthuegård for at tage et kig ud over Ho Bugt og Varde Ås udløb. Her fandt jeg ret hurtigt en Rustand, der dog stod langt ud på vaden sammen med Gravænder, hvorfor det ikke blev til nogen videre imponerende iagttagelse, men ikke desto mindre meget hyggeligt. Desuden sås jævnligt Skestorke flyve rundt, hvilket i øvrigt havde præget hele morgenen på de forskellige lokaliteter tidligere på morgenen. Det er i øvrigt en utrolig renæssance arten har gennemlevet de sidste tyve år, så den efter at have været sjælden i mange år nu igen kan ses på lokaliteter særligt langt den jyske vestkyst. Desuden fandt vi ud for Varde Å en flok Islandske Store Kobbersnepper med 1 adult og 8 1K. Vi tog turen hele vejen rundt om bugten og besøgte således også Skallingen og Nyeng for til sidst at køre forbi Grønningen inden vi ankom til fuglestationen, men også den del af turen var uden de stor overraskelse kombineret med talrige byger.
tirsdag den 13. august 2013

Rovterne, 16/7-2013, Mørke Kær, Hornslet

Flemming H. Nielsen fandt om morgenen den 16. juli 2013 to Rovterner fouragerende i Mørke Kær. Det er første gang i 35 år, at arten ses i mosen, hvor sidste gang var i 1978. Men det er samtidig første gang jeg havde held til at se med arten i Østjylland, hvor de hidtil har haft for vane kun at aflægge korte besøg. Det var derfor rigtig dejligt, at Flemming hurtigt offentliggjorde fundet, da de senere samme dag allerede havde forladt lokaliteten igen. På vej til arbejde kørte jeg forbi lokaliteten, hvor de begge fouragerede helt op ad vejen mod Rosenholm Slot, hvor jeg kunne fotodokumentere dem. Den ene fugl viste sig at være ringmærket, men forblev naturligvis på en afstand, der umuliggjorde en aflæsning.


Fugl 1 - bemærk ring på højre ben.

Fugl 2 - bemærk manglende ring på højre ben.