tirsdag den 13. august 2013

Rovterne, 16/7-2013, Mørke Kær, Hornslet

Flemming H. Nielsen fandt om morgenen den 16. juli 2013 to Rovterner fouragerende i Mørke Kær. Det er første gang i 35 år, at arten ses i mosen, hvor sidste gang var i 1978. Men det er samtidig første gang jeg havde held til at se med arten i Østjylland, hvor de hidtil har haft for vane kun at aflægge korte besøg. Det var derfor rigtig dejligt, at Flemming hurtigt offentliggjorde fundet, da de senere samme dag allerede havde forladt lokaliteten igen. På vej til arbejde kørte jeg forbi lokaliteten, hvor de begge fouragerede helt op ad vejen mod Rosenholm Slot, hvor jeg kunne fotodokumentere dem. Den ene fugl viste sig at være ringmærket, men forblev naturligvis på en afstand, der umuliggjorde en aflæsning.


Fugl 1 - bemærk ring på højre ben.

Fugl 2 - bemærk manglende ring på højre ben.Ingen kommentarer: