mandag den 20. februar 2012

Brandmus i Jylland


I over 100 år var der ikke set Brandmus i Jylland, og derfor var den for længst erklæret uddød. Men i efteråret 2011 fulgte vi på Naturhistorisk Museum i Aarhus op på rapporter fra det sydvestlige Midtjylland. Flere beboere omkring Filskov nord for Billund havde set den sjældne mus i området, og efter en meget grundig eftersøgning lykkedes det at sidst finde en stor bestand.


I Danmark har Brandmusen hidtil været kendt fra Lolland og Falster, hvor den er udbredt og særdeles talrig. I Nordtyskland er arten til gengæld i tilbagegang, og der er kun få nyere fund. Heldigvis ser Brandmusen ud til at være meget almindelig i området omkring Filskov, så den er næppe i fare for igen at blive erklæret uddød og vi regner med at den nye bestand simpelthen har været overset.


Siden vores eftersøgning i efteråret har jeg haft en Brandmus i et terrarium på arbejdsværelse herhjemme og således indimellem haft mulighed for at fotografere den.