torsdag den 4. november 2021

Gul vipstjert i oktober på Anholt

Denne 1K gule vipstjert blev fundet den 22. oktober 2016 på Anholt. Jeg arbejder på et indlæg om fuglen, men præsenterer først nogle billeder. Mistanken faldt hurtigt på en østlig gul vipstjert bla. grundet hovedtegninger og det sene tidspunkt. Kaldet gav også indtryk af en østlig oprindelse, men det må en nærmere analyse be- eller afkræfte.

Østlig gul vipstjert (Motacilla tschutschensis) har tidligere været regnet som en underart af gul vipstjert (M. flava), men er nu udskilt som en selvstændig art, der regnes som polytypisk med de fire underarter: ssp. plexa (sibirisk vipstjert), ssp. tschutschensis (alaskavipstjert), ssp. macronyx (manchurisk vipstjert) og ssp. taivana (grønhovedet vipstjert) (Gill et al. 2021). Gul vipstjert (M. flava) er polytypisk med de ti underarter: ssp. flavissima (gulhovedet vipstjert), ssp. lutea (steppevipstjert), ssp. flava (gul vipstjert), ssp. beema (gulnakket vipstjert), ssp. iberiae (spansk vipstjert), ssp. cinereocapilla (gråhovedet vipstjert), ssp. pygmaea (egyptisk vipstjert), ssp. leucocephala (hvidhovedet vipstjert), ssp. feldegg (sorthovedet vipstjert) og ssp. thunbergi (nordlig gul vipstjert) (Gill et al. 2021). Der er endnu ikke fund, der med sikkerhed kan henføres til østlig gul vipstjert (M. tschutschensis), og derfor indgår arten ikke på den danske liste.