onsdag den 29. juli 2009

Opsamling på Djursland

Kærløber og Almindelig Ryle, 27.7.2009, Hevring Strand, Hevring Å udløb, Norddjurs, en af dagens to Kærløbere på lokalitetenKærløber, Almindelig Ryle og Sandløber, 27.7.2009, Hevring Strand, Hevring Å udløb, NorddjursKærløber og Almindelig Ryle, Hevring Strand, Hevring Å udløb, Norddjurs, den anden fugl ud af dagens to Kærløbere på lokalitetenVandrikse, 27.7.2009, Eskeplet EngeSorthalset Lappedykker, 26.5.2009, Stubbe Sø, en fåtallig gæst i søenBramgås, 24.5.2009, Skærsø Engsø

Temminck's Stint, 28.7.2009, Kammerslusen, Ribe