onsdag den 25. marts 2009

Djurs forår

Misteldrossel, 21.3.2009, Skramsø PlantageKrikænder, 21.3.2009, Skærsø Engsø (reetableret)Almindelig Hvid Vipstjert, 21.3.2009, Stubbe Enge øst for Stubbe SøRørspurv, 21.3.2009, Stubbe Enge øst for Stubbe SøSølvmåge, 21.3.2009, Grenå HavnSorthalset Lappedykker, 21.3.2009, Stubbe SøSpidsand, 21.3.2009, Kærby Enge, Kolind Sund

mandag den 23. marts 2009

Ugler

En ugletur på Djursland gav Kirkeugle 4, Slørugle 2, Skovhornugle 2, Natugle 4, Mosehornugle 1 og desværre var Stor Hornugle tavse...

Kirkeugle, 20.3.2009, Norddjurs Kommune i den tidligere Nørre Djurs Kommune, den ene fugl af et par fundet på lokalitet blot 700 meter øst for det kendte første par, sidste forår sås én fugl flere gange sidde på taget af en af staldbygningerne både tidlig morgen og sen aften. I dag besøgte vi gården og fik lov til at gå rundt. Manden var meget imødekommende og kunne berette at han havde to ugler på gården, for en ugen siden havde manden en aften set begge fugle siddet sammen og han havde set parring, manden kender kun til deres eksistens på gården siden sidste år, altså nok afkom fra det første par som så har etableret sig længere nede af vejen, vi så en fugle sidde på taget ved ankomst, kort efter fløj den rundt i haven og forsvandt mod øst ind i byen, minutter efter fandt vi endnu en fugl inde i en bygning, hvor den endnu ikke havde forladt dens dagsrast, det er den som ses her


Kirkeugle, 20.3.2009, Norddjurs Kommune i den tidligere Nørre Djurs Kommune, fuglen som sås flyve rundet i haven og senere flyve ind i byenKirkeugle, 20.3.2009, Norddjurs Kommune i den tidligere Nørre Djurs Kommune, den ene fugl af det første par, parret set på en kendt lokalitet, hvor de har været i mange år, ifølge lodsejere er de for tre uger siden begyndt at være stemmeaktive om natten, begge fugle i dag set på brændestabel som er deres yndede tilholdssted, netop her ses de ofte dagsrasteSlørugle, 20.3.2009, Norddjurs Kommune i den tidligere Grenå Kommune, to fugle set flyve ud af deres kasse lige efter hinanden og begge set siddende i træerne, kunne ses fint i flere minutter, lokaliteten er kendt igennem mange år for Slørugle, lodsejer har boet på gården i ni år, og uglerne boede der allerede den gang han flyttede ind, uglerne har i 2008 fået 4 flyvedygtige unger på vingerne ifølge lodsejerMosehornugle, 20.3.2009, Kolind Sund, krydsede ind over vejen foran bilen og kunne herefter ses flyve rundt lavt over engene på vej mod vest


Bomlærke, 20.3.2009, Kolind Sund, udsnit af en flok på 156 fugle, selv om arten sidder flere steder og synger i pardannelser, er der altså stadig vinteransamlingerBomlærke, 20.3.2009, Kolind Sund, udsnit af en flok på 156 fugle

Forår i plantagen

Hugorm, 18.3.2009, Skramsø Plantage, af den sjældne og helt sorte variantIsfugl, 18.3.2009, Skramsø Plantage

tirsdag den 10. marts 2009

Rødhovedet And, han, 10.3.2009, Grenå Engsø

En flot fugl, der ligger sammen med Gråænder, Troldænder og Taffeland. Den følger specielt dykænderne rundt i søen og reagerer ikke imødekommende på brød, den virker derimod nervøs og flytter til det fjerneste område af søen sammen med Troldænderne, mens Gråænder og Knopsvaner kommer for at spise. Min datter på 5½ synes det er en flot næbfarve, men Rusthovedet And passer bedre...
lørdag den 7. marts 2009

Sorthovedet Måge, 4k, 6.3.2009 Århus Havn

Det er formentlig samme individ, som flere gange kunne ses i Århus Centralhavn sidste vinter. Fuglen blev sidste efterår fundet i Universitetsparken den 18.10.2008, men flyttede hurtigt efter til Centralhavnen. Ses ind imellem ved pølsevognen på Bispetorv ved Domkirken. Flere billeder ses på GullDK