tirsdag den 21. september 2010

Pelikanen undslap fra fangenskab i Holland

Pelikanen sås i Holland på forskellige lokaliteter fra 6. september til sidste obs 15. september kl. 09.30. Dernæst blev den fundet sovende den 18. september kl. 11.13 på Læsø. Der ses en række billeder af fuglen i Holland her. Desværre viste det sig at pelikanen formentlig alligevel var undsluppet fra fangenskab den 5. september til trods for flere ellers lovende indicier. Mærkelig nok er endnu en pelikan set i Holland den 19. september.

Bare for fornøjelsens skyld har prøvet at se hvor mange fund jeg kunne støve ud af lidt bøger, men håber at kunne få lidt hjælp fra læsere til at gøre listen komplet og gerne med bemærkninger til de enkelte fund.

10.5.1967: 1 Ulvedybet (iflg. Nordjyllands fugle (Anders Pape Møller))

31.10 1977: 1 Ulvedybet (iflg. Danmarks Fugle (Klaus Malling Olsen)). Men iflg. NOK rapporten 1977 blev fuglen fanget ca. 8/12 på en mødding ved Øland og sendt til Zoo i Aalborg, men forud sås den i Ulvedybet 27/8, 30/10 og 31/10).

23.9-1.10. 1982 Ulvedybet (iflg. Danmarks Fugle (Klaus Malling Olsen)).

27.10.1987 Dovns Klint (iflg. Danmarks Fugle (Klaus Malling Olsen)).

18.7-1.8.2007 Hegnede Bugt m.fl. (iflg. Netfugl). Den har været debatteret grundigt i forum her på Netfugl og sås af mange.

mandag den 20. september 2010

Hvid Pelikan kommer fra Holland

Den Hollandske fugl kan ses svømmende her og flyvende her.

Fuglen blev sidst set den 14. september i Holland, men blev siden genfundet 700 km mod nordøst den 19. september på Læsø. Det er ikke underligt, at den sov det meste af dagen i går. Ved at klikke på billederne på Dutch Birding forstørres de, hvorved det er muligt sammenligne distinkte detaljer. På venstre siden af næbbet ses et gammelt ar nederst i næbposen foruden andre karakteristiske tegninger går igen på begge fund. Højre side rummer ligeledes formodede individkarakteristiske næbtegninger som sådan, men et billeder af højre side fra Holland er ikke fundet. Fjerdragten rummer også konkrete ”fingeraftryk”, da der hos begge fund ses en enkelt hvid stor hånddækfjer i højre vinge foruden mindre detaljer i vingebagkant og store underarmsdækkere er fuldstændigt identisk. Det er udenfor enhver tvivl at det drejer sig om samme fugl set i de to lande.

At den på få dage flyver fra Holland til det østligste af Læsø, hvor den udviser relativt store flugtafstande, kan være med til at understøtte en A-kategorisering.Sådan er den ud fra Syrodde, hvor jeg startede morgenobsen ved havet
Flyvende sammen med en fiskehejre
Bemærk at den har fravning efter oxiderede jernforbindelser på brystet, hvilket iflg. BWP typisk ses hos fuglene i deres normale yngleområder. Den er formentlig ikke sandsynligt, at den har fået en sådan misfarvning i fangenskab, hvorfor den i det mindste har været fritflyvende igennem længere tid. Det kan ikke udelukkes en den har fået en sådan farvning i Nordvesteuropa efter den har forladt fangenskab. Men farvningen, flugtafstand, dragtens ubeskadigede udseende kan alt sammen understøtte en spontan forekomst

Bemærk at en enkelt af de store hånddækkere i højre vinge er hvid og i kontrast til de øvrige sorte fjer
Bemærk de meget intakte svingfjer uden mistænkelige beskadigelser
Alle store hånddækkere i venstre vinge er sorte, mens en enkelt hvid dækker ses i højre vinge
Der ses et svagt lyserødt skær flere steder i fjerdragten og intakte lange issefjer som indikerer at det er en adult
Den imponerende fugl er netop blevet vækket
Bemærk de flotte ubeskadigede vingersøndag den 19. september 2010

Natravn om natten

Efter solnedgang var RoC, MMJ, FSH og jeg på vej til sommerhuset godt tilfredse efter vores obs af pelikanen. I lygternes skær sås ved Bløden Hale to Snespurve på grusvejen og i Tørkeriet sad en Natravn. Den fløj et stykke foran bilen og forsvandt i mørket, men heldigvis sad den samme sted på vejen da jeg lidt senere på aftenen havde endnu en køretur i ærmet. Inden den nu endnu engang lettede lykkedes det netop at dokumentere fundet.Natravn, hun/1k han, 18.9.2010, Tørkeriet, Læsø

lørdag den 18. september 2010

Hvid Pelikan, ad, 18.9.2010, Bløden, Læsø

I forbindelse med en optælling af vandfugle i det jagtfrie kerneområde Bovet Bugt besøgte jeg Læsø. Dagen startede med at bladre Sortænder ved Syrodde, men da bygerne var hyppige havde jeg parkeret bilen så jeg netop kunne kigge fra den ud over klitten. Men desværre i en manøvre for at forbedre udsynet smuttede forhjulet i et hul og jeg sad fast. Mens jeg makkede med bilen fik jeg øje på en stor hvid ”knopsvane” godt en km væk i slagregnen og tænkte ikke nærmere over det. Baksede videre med bilen, men pludselig slog solen igennem og kastede lys på den hvide klat, der nu af ukendte årsager fik mig til at hæve håndkikkerten. Fuck… det er en pelikan, hvorefter den nærmest øjeblikkeligt forvandt i endnu en byge. Ringede til RSN for at hovere, men der var noget med en rude var blæst ud af deres bil, så det ikke så megen interesse. Jeg ventede i bilen på assistance. Efter yderligere en halv time blev jeg hjulpet fri og kunne nu komme tættere på pelikanen. Efter få minutter kunne det bekræftes, at det rosa indtryk jeg havde fået på afstand holdt stik. Det var en Almindelig Pelikan, benene sås, ingen ringe, vingerne sås, ingen hakker, hvorefter DOF Call blev sendt.


I videoen herunder flyver fuglen, hvor vinger og ben ses fint.Den Hollandske fugl ses her og her.

mandag den 13. september 2010

Silkehejre, 12.9.2010, Norsminde Fjord

Silkehejren har nu snart være i fjorden i en måned, hvorfor alle der ønsker det har haft rig mulighed for at se den i Østjylland. Den holder oftest til på den nordlige bred, hvor den raster ved de store sten midt for.Lidt fra havnen

Kanariefugl og Tornirisk, 10.9.2010, Århus Havn
Kanariefugl og Tornirisk, 10.9.2010, Århus Havn

Krumnæbbet Ryle, 1k, 27.8.2010, Århus Østhavn
Stor Præstekrave, 2k+, 30.8.2010, Århus Nordhavn
Alm. Ryle, 1k, 30.8.2010, Århus Nordhavn


Alm. Ryle, 1k, 12.9.2010, Århus Nordhavn, en fugl med meget spinkelt og kort næb og fortsat i komplet juvenil dragt, hvor alle øvrige Alm Ryler som minimum havde fældet skulderfjerene, hvor kommer en sådan fugl fra?


Dværgryle, 1k, 30.8.2010, Århus Nordhavn 

Dværgryle, 1k, 30.8.2010, Århus Nordhavn