tirsdag den 24. juni 2008

Buskrørsanger, 24.6.2008, Kalø Hovedgård, Djursland

Siden jeg fandt Buskrørsanger på et hemmeligt sted på Djursland i sidste uge, har de lange optagelser af fuglen kørt i hovedtelefonerne på arbejde og i bilen. På vej til arbejde i dag knoklede jeg på cykel op af bakkerne øst for Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) på Kalø Hovedgård med en hård modvind lige i ansigtet. Jeg var i gang med at fokusere på dagens opgaver, da klare og yderst velkendte fløjtetoner kom ud af hybenbusken og slåenhegnet langs med vejen.

Jeg var øjeblikkeligt meget overbevist om, at det var endnu en Buskrørsanger om end jeg også gerne ville se den for en sikkerheds skyld. Det lykkedes hurtigt. Fuglen sad i læsiden af hybenbusken frit synlig blot 8 meter væk. Bestemmelsen bygger kort hånd, kontrastløse tertiære, relativt mørke ben, relativt langt næb og flad pande trods rejste fjer på issen under sang, veldefineret øjenbrynsstribe tydeligst foran øjet om end den fortsatte til lidt bag øjet, lidet lysere iris. Det var en Buskrørsanger igen, fuck, det er løgn, jeg havde kun håndkikkert og mobiltelefon.

Hurtigt lavede jeg en dogmeoptagelse af sangen, der ved afspilning igen syntes at dokumentere fundet. Men samtidig ringede jeg til Thomas Kjær fra DMU, og i løbet af 10 minutter var han på lokaliteten og kunne genkende sangen svarende i opbygning og tempo til den anden fugl på Djursland. Sangen var dog anderledes end hos den anden fugle vi har herude med andre arter i imitationerne og med ikke helt så mange gentagelser.

Fuglen var nu lidt dokumenteret og jeg meldte fundet ud på DOF Call og bød alle velkomne i modsætning til den jeg fandt i sidste uge. Når jeg har tid til at downloade optagelsen fra mobiltelefonen og konvertere den kommer de naturligvis online her på bloggen forhåbentlig sammen med nogle lækre billeder. Om der er nogen, der vil lytte og se fuglen henstilles til nedenstående retningslinjer.

Retningslinjer:

Sted: fuglen sidder i et læhegn langs med sydsiden af den stærkt trafikerede landevej mellem DMU Kalø og Bjødstrup omtrent 300 meter øst for hovedgården. Der står på nordsiden af vejen et højt enkeltstående Asketræ og fuglen sidder syd herfor og flytter rundt i et område af halvtreds meter af hegnet. Der er aktuelt hård vind fra vejsiden, hvorfor den sidder på læsiden ud mod marken mod syd, typisk højt i Hyld og Slåen.

Parkering: vejen er stærkt trafikeret og der køres typisk vildt hurtigt, så undgå parkering i vejkanten. Der er givet tilladelse til parkering ved den østligste bygning ved DMU, den sorte træbygning på sydsiden af vejen, vores nye laboratorium. Undgå parkering ved bygningerne på nordsiden af vejen. Udvis hensyn ved parkering, eftersom det er en arbejdsplads, hvor medarbejdere skal opleve ornitologer som fornuftigt handlende mennesker. Ikke noget med, at når hit går ind, går hjernen ud.

Play Back: der henstilles til, at der ikke benyttes play back, eftersom læhegnet er smalt og der er åbne marker på begge sider af vejen. Skræmmes den ud af hegnet flyver den måske langt.

Færdsel: undgå at eftersøg fuglen, når den ikke er sangaktiv, eftersom den derved igen kan blive skræmt relativt langt væk. Når den synger, lokaliseres den nemt, og den sætter sig gerne frit eksponeret.

Vel mødt

søndag den 22. juni 2008

Buskrørsanger, 21.6.2008, Djursland

Det var igen blevet onsdag og dermed friaften, hvor jeg var alene hjemme. Det skulle udnyttes, så efter en lang arbejdsdag besøgte jeg Ebeltoft Færgehavn for at finde en Ørkendompap på opfyldningsarealerne. Men den fandt jeg ikke, men fik derimod billeder af en rigtig flot Sortrygget Hvid Vipstjer han som nu for tredje år i træk yngler sammen med en Almindelig Hvid Vipstjert ved færgeområdet.Næste lokalitet var den lille nyetablerede engsø ved Skærsø, som ikke overraskede særligt om end der var lidt hyggelige fugle. Herefter kørte jeg hjem for at sove lidt. Men efter en time i sengen besluttede jeg, at en friaften ikke bare skulle soves væk, så i tøjet igen og ud i natten for at lytte.

Efter en time med kun én Kærsanger var jeg opgivende og var ved at beslutte at køre hjem igen. Men idet grusvejen førte ind i skovbrynet hørte jeg pludselig ind af bilens nedrullede vinduer nogle klare og gennemtrængende fløjtetone, jeg stoppede motoren og greb øjeblikkeligt den digitale optager og begyndte strakt at optage. Det lød i mine øre som en Buskrørsanger, og jeg sad nu længe og lyttede ud af vinduet til en syngende fugl mindre end ti meter væk fra bilen. Den sang højt og tydeligt uden afbrydelser.


Minutterne gik og jeg forventede snart et stigende tempo i sangen og en forvandling til en natsyngende Kærsanger. Jeg nåede at tænke, at optagelse skulle lægge på min blog som et uhyggeligt tilfælde af en langsom og hyppigt repeterende natsyngende Kærsanger. Men den forvandlede sig ikke.Samtidig med at optageren kørte, fandt jeg min iPod frem og spillede Buskrørsanger i det ene øre samtidig med jeg kunne høre fuglen udenfor i det andet øre, og tempoet og sangenes konstruktion var slående ensartet. Fuglens sang blev repeteret i et væk med op til 24 gentagelser som det meste. Sangen var klar og tydelig, stille og rolig med klare toner, tydelige pauser mellem hvert tema. Det var en klassisk Buskrørsanger.

Mens jeg lyttede slog det mig, at fuglen sang fra mindst tre meter op i træerne i skovbrynet ud mod en tør eng med store bevoksninger af Grå-Pil. Det var med andre ord et atypisk habitat for Kærsanger, mens det var ganske typisk for Buskrørsanger. Nu følte jeg mig så overbevist, at jeg ringede til et par lokale for at få medsammensvorne.
Jeg kørte efter tre timer med fuglen uafbrudt syngende hjem for at lytte optagelserne igennem. Det lød godt og jeg begyndte at blive glad. Kl. 04.00 var jeg på lokaliteten igen for at se fuglen inden jeg følte mig helt overbevist om bestemmelsen, hvilket forløb ganske uproblematisk med gode iagttagelser af fuglen. Det var en klassisk Buskrørsanger.

Fuglen opholder sig på privat jord, og lodsejeren har i utvetydige vendinger og kategorisk afvist muligheden for offentliggørelse af fundet til trods for at det kunne foregå som små ekskursioner med minimal forstyrrelse.


Sortkrage, 18.6.2008, Havmølle Å, Stubbe Sø

Sortkrage, 18.6.2008, Havmølle Å øst fot Stubbe SøSortkrage, 18.6.2008, Havmølle Å øst fot Stubbe Sø

Sortrygget Hvid Hvipstjert, 18.6.2008, Ebeltoft Færgehavn

Det er nu tredje år med Sortrygget Hvid Vipstjert han ynglende med Almindelig Hvid Vipstjert hun ved Ebeltoft Færgehavn. Fuglene holder til på opfyldningarealerne vest for opmarchområdet ved færgen.

Sortrygget Hvid Vipstjert han, 18.6.2008, Ebeltoft FærgehavnSortrygget Hvid Vipstjert han, 18.6.2008, Ebeltoft FærgehavnHvid Vipstjert, 18.6.2008, Ebeltoft Færgehavn, ungfuglen her er et muligt resultat af et blandingspar mellem yarrellii og alba, men synes ikke overbevisende i den aktuelle dragt at udvise karakterer samstemmende med yarrellii om end overgumpen måske er i den mørkeste end af det tilladte for alba

torsdag den 19. juni 2008

Buskrørsanger, 18.6.2008, Djursland

Fuglen sidder på privat jord og der forsøges aktuelt at skabe adgang for offentligheden...

Den sidste optagelse er lang (23 minutter) og giver et rigtig godt indtryk og en god fornemmelse for omfanget af gentagelserne og i det hele taget sangens konstruktion.

fredag den 6. juni 2008

Lille Rørvagtel, 5.6.2008, Gulstav Mose, Langeland

Fuglen var meget stemmeaktiv i tiden fra kl. 03.55 til kl. 07.00. Vi forlod lokaliteten kl. 08.30 for at se nogle andre gode lokaliteter inden hjemturen til Århus. Den sidste halvanden time ved Gulstav Mose, var rørvagtlen langt mindre aktiv end først på morgenen.

For at høre optagelser trykkes PLAY på de små indbyggede afspillere herunder. For at opnå det bedste resultat, kan optagelsen høres med hovedtelefoner. Optagelsen er ikke redigeret og efterbehandlet, hvorfor indspilningen er noget lav.

Den første optagelse af den Lille Rørvagtel gengiver sangen uden afsluttende acceleration.

Den anden optagelse af den Lille Rørvagtel gengiver sangen med acceleration til sidst. Ud over Lille Rørvagtel høres også Karmindompap, Gøg, Rørspurv og Rørsanger.

Den tredje optagelse af den Lille Rørvagtel gengiver også sangen med acceleration til sidst. Ud over Lille Rørvagtel høres også Karmindompap, Blishøne, Gærdesanger, Gråstrubet Lappedykker, Gøg, Rørspurv, Kernebider og Gråkrage.

Flodsanger, 5.6.2008, Skarresø Bæk, Korup Å

Fuglens sang kunne høres allerede inden jeg var kommet ud af bilen for at lytte i ådalen vest for Bugtrup. Flodsangeren sidder i den sydlige side af ådalen omtrent lige ud for adressen Skarresøvej 12, hvor en række højspændingsledninger krydser vejen øst for Skarresø.

For at høre optagelser trykkes PLAY på den lille indbyggede afspiller herover. For at opnå det bedste resultat kan optagelsen høres med hovedtelefoner. Optagelsen er ikke redigeret og efterbehandlet, hvorfor indspilningen er lidt lav.