søndag den 22. juni 2008

Sortkrage, 18.6.2008, Havmølle Å, Stubbe Sø

Sortkrage, 18.6.2008, Havmølle Å øst fot Stubbe SøSortkrage, 18.6.2008, Havmølle Å øst fot Stubbe Sø

Ingen kommentarer: