torsdag den 24. maj 2012

Black Brant x Dark-bellied Brent Goose hybridI forbindelse med en grundig eftersøgning af Hvidskæggede Terner på Fyn, Tåsinge og Langeland den 22. maj 2012 kom jeg forbi Siø, hvor minimum 600 Mørkbugede Knortegæs fouragerede i det lækreste medlys på en mark med vårsæd lige syd for vejen. På min indre nethinde så jeg muligheden for at finde en Sortbuget og tog derfor en halv time med flokken. Ret hurtigt fandt jeg i håndkikkerten en fugl, der viste kropssiden skråt forfra. I skopet kunne jeg dog se at der noget, der ikke helt stemte med en ren Sortbuget om end gåsen indeholdte så mange karakterer, at jeg har svært ved at tro det blot er en afvigende Mørkbuget. Jeg mener rigtig meget tale for det rent faktisk er en formodet hybrid mellem Sortbuget og Mørkbuget.

Oversiden var marginalt mørkere end de omkringværende Mørkbugede, det hvidlige på flanken havde den karakteristiske trekantede form, bugen var særlig mærk og bugskjoldet rakte marginalt længere bagud mellem benene end på de Mørkbugede, kontrasten mellem bryst og bug var mindre markant end hos de omkringstående Mørkbugede, den hvidlige halstegning lå indenfor den mere veltegnede del af variationen hos Mørkbugede og nåede næsten samme på baghalsen.
Sølvhejre, 22.5.2012, Tryggelev Nor, Langeland

Eftersom jeg havde et møde hele dagen i Odense om tirsdagen og skulle holde et oplæg på Natur og Miljøkonferencen 2012 i Nyborg dagen efter, besluttede jeg at blive i området natten over. Med de mange meldinger om Hvidskæggede Terner besluttede jeg derfor at tjekke Arreskov Sø, Nørresø, Brændegård Sø og Hvidkilde Sø på Sydfyn, Vejlen på Tåsinge, Nørreballe Nor, Tryggelev Nor, Gulstav Mose og Keldsnor på Langeland. Bedste fugle blev Sølvhejre, Rovterne 2 og Sortterne 2. Ingen Hvidskæggede Terne, Hvidøjede eller Rødhovede Ænder. Men det sker en dag.
Hvidskægget Terne, 22.5.2012, Brabrand SøSad i bestyrelsesmøde på den lokale friskole hele aftenen alt imens meldingerne om Hvidskæggede Terner i Brabrand Sø kom ind på telefonen. Mødet var færdigt efter solnedgang, så eneste fornuftige handling var at være på plads i tårnet ved Sølyst fra det lysnede næste morgen. Afgang fra Feldballe kl. 04.00 og i det tidlige morgenlyst kunne de to super flotte terne nydes. Jeg havde aldrig set arten i Danmark tidligere og så var det oven i købet på hjemmebanen i Østjylland, så fornøjelsen var særligt tilfredsstillende.

Samme dag havde jeg et møde i Odense, så turen derned kunne på behørig vis lægge via Kongens Kær i Vejle, hvor to Hvidskæggede Terne ligeledes kunne nydes. Med to forskellige iagttagelser af i alt fire fugle i det flotteste forårsvejr var jeg klar til at tage til møde og nyde en kop kaffe. Dagen og arbejdet var i gang.


'Brown' Mørkbuget Knortegås på Siø

Tirsdag aften den 22. maj 2012 sås denne knortegås sammen med 600 Mørkbugede, 1 Lysbuget og en formodet Sortbuget x Mørkbuget hybrid på Siø mellem Tåsinge og Langeland.tirsdag den 22. maj 2012

Hvidskægget Terne, 22.5.2012, Kongens Kær

På vej til et møde i Odense havde jeg tid til at slå vejen forbi Kongens Kær i Vejle, hvor Alex Sand Frich aftenen forinden havde fundet en flok Hvidskæggede Terner. Heldigvis var to fugle fortsat på plads, men kun kort tid inden de pludselig tog højde og accelererede opad sammen med Mursejlere for til sidst i stor højde at forsvinde mod sydøst ind over skoven på sydsiden af ådalen. Et rigtig dejligt eksempel på visible migration…


De to terne på vej væk fra Kongens Kær. Her fotograferet, mens de accelererer mod sydøst over skoven syd for ådalen.

Bjergpiber i sommerdragt på Djursland

Den 5. april 2012 lagde jeg vejen forbi Kolindbro Enge lige nord for Kolind på Djursland. Engene havde det meste af vinteren været oversvømmet med vand fra åen og kunne derfor byder på et stort antal Hvide Vipstjerter, men i det tætte græs fouragerede også en Bjergpiber i sommerdragt.mandag den 21. maj 2012

Gulhovedet Gul Vipstjert (ssp. flavissima) i ØJ

På vej hjem fra morgenobs ved Gjerrild Nordstrand lørdag den 19. maj 2012 slog jeg vejen forbi engene øst for Gjerrild, da morgenen havde budt på gule vipstjerter trækkende den vej. Håbet var naturligvis at finde nogle rastende individer, så jeg kunne bladre lidt i racerne. Allerede ved den første mark med heste lige øst for Gjerrild Fyr var der succes. En ret stor flok på over hundrede vipstjerter rastede på den kortgræssede mark mellem hestene og hurtigt fandt jeg denne han-type Gulhovedet Gul Vipstjert (Motacilla flava flavissima). Heldigvis var jeg hurtig til at skyde et par billeder selvom afstanden var vel stor, for få minutter senere lettede hele flokken og trak videre mod øst. Det er første gang jeg ser racen i Østjylland…


Pirol på trækforsøg ved Gjerrild Nordstrand

Søndag den 20. maj 2012 var en god trækdag i østenvind ved Gjerrild. Det er kun anden gang jeg ser Pirol i Østjylland og første gang jeg nåede at få dokumenteret den. Den første iagttagelse sås i under tre sekunder den 12. maj 2008, mens dagens fugl var eksemplarisk og kunne nydes i nok nærmest 20 sekunder, hvilket var tids nok til at gribe kameraet og holde knappen i bund ind til den forsvandt ind i skoven igen.


Hedehøg på træk ved Gjerrild Nordstrand

Søndag den 20. maj 2012 var en god trækdag i østenvind ved Gjerrild. Det er kun anden gang jeg ser Hedehøg i Østjylland og første gang jeg nåede at få dokumenteret den med billeder.


Vendehals på hjemmebanen

Den 23. april fandt jeg for før første gang en Vendehals på selve Friland og det er kun anden gang jeg ser arten i Feldballe nærområde indenfor de godt seks år jeg har boet i området. Foranlediget at iagttagelsen skrev jeg følgende naturhistorie til museets hjemmeside.