onsdag den 24. april 2013

Mandarin ved Rugård: The Bad and the Beautiful

Den 15. november 2012 dukkede pludselig en adult han Mandarinand op på Djursland, hvor den sås i gadekæret ved Rugård Hovedgård sammen med en større flok Gråænder, der igennem hele året dagligt fodres med korn. Ifølge de lokale jeg talte med dagen efter var anden set første gang den 15. november og den holder hele tiden til sammen med Gråænderne om end oftest på nogen afstand og den søgte flere gange ind til bredden længst væk, hvor den stillede sig på trærødder som det ses på videoen.


I januar 2013 besluttede godsejeren, at indkøbe en hun. Besøger man derfor søen nu, kan man opleve både en han og en hun i søen, men som billedet viser, er hunnen desværre fejlfarvet. Fuglene er sidst på vinteren blevet set i parring med hinanden. Hannen har ingen ringe på benene, mens hunnen er både ringmærket og stækket, hvorfor hun bliver liggende i søen selv når hannen ind imellem ses flyve rundt sammen med Gråænderne.

Hannen dukkede pludseligt op den 15. november 2012 og bærer ingen åbenlyse tegn på en fortid i fangenskab.


Hanen ses ofte i display som her for fulde sejl.

Hunnen er fejlfarvet lys og blev indkøbt i januar 2013. Det er således en fugl fra fangenskab med ringe om benene og som billedet også viser har fået klippet det yderste af vingerne, så den ikke længere kan flyve væk.

tirsdag den 23. april 2013

3. år i træk med Sydlig Blåhals i Hornbæk Enge

På vej til Nordjylland lørdag aften den 20. april 2013 havde jeg nogle timer inden solnedgang, hvorfor jeg slog vejen forbi Hornbæk Enge ved Randers. Lokaliteterne ligger på hver side af motorvejen E45 og kræver således ikke nogen særlig omvej. Startede først med engene øst for motorvejen, hvor årets første 2 par Atlingænder, nogle Små Præsterkraver, to flotte flava Gule Vipstjerter underholdte. Tjekkede svømmeænderne grundigt og gav Aythya ænderne et ekstra grundigt tjek. Dernæst kørte jeg over til det større område vest for motorvejen, hvor jeg startede vest fra for at sikre medlys over vandfalderne. Havde knap gået 200 meter lang med nordsiden af Gudenåen inden jeg hørte min første Sivsanger. Eller det var det jeg først troede et par sekunder inden sangen klarer trængte igennem og forvandlede sig til at komme fra en Blåhals. Ret hurtigt fandt jeg fuglen siddende i tippen af nogle afblomstrede dunhammere og fik hurtigt teleskopet fundet frem sammen med kameraet. Det er altid en stor fornøjelse, at se farverige fugle, så sendte derfor hurtigt en besked til lokale Lars Tom-Petersen. Samtidig med at vi ind imellem kunne høre og se blåhalsen kunne vi også se to forskellige Mosehornugler fouragere over engene.”The Great Kattegat Adamsii Tour” april 2013

Ligesom sidste år lykkedes det igen i 2013 at gennemføre en sejltur i Aalborg Bugt til området mellem Anholt og Læsø. Resultatet var meget anderledes end sidste år, hvor vi "kun" så Hvidnæbbet Lom og ingen Islommer. I år sås ikke mindre end otte Islommer og fem Hvidnæbbede. Med undtagelse af én adult Islom og én adult Hvidnæbbet Lom blev alle individer dokumenteret med digitale billeder og fordi billeder kan bidrage som en reference for den aktuelle dragtudvikling hos storlommer i Kattegat per medio-ultimo april har jeg valgt, at vise de enkelte individer herunde

Særligt fordelingen af de store lommer var påfaldende. Ligesom sidste år lå de Hvidnæbbede udelukkende på 10-12 meters vanddybde, mens alle Islommer lå på 8 meter dybde, hvilket formentlig afspejler en form nichedifferentiering arterne imellem. Det er i hvert fald et emne, der er spændende at følge efterhånden som flere sejture gennemføres og datagrundlaget udbygges.

Turen foregik søndag den 21. april 2013, hvor alle billederne er taget. Herunder vises først billeder af de store lommer, hvorefter jeg slutter af med billeder af dagens andre arter. Vi sejlede fra Sæby Havn kl. 05.00 og lagde til kaj samme sted kl 21.00.

Islom #1: Adult fugl i sommerdragt
I fuld sommerdragt med undtagelse af enkelte ganske små hvide pletter på hals og hoved.

Islom #1: Kl. 08.57-09.12


Islom #2: Adult fugl i sommerdragt
Blev desværre ikke meldt til hele båden, hvorfor den hverken blev set af alle mand eller fotodokumenteret.

Islom #3 og #4: 2K og 3K fugl i overgangsdragt
To fugle sås sammen, hvor den ene havde fremtrædende hvide pletter i overside samtidig med at fældningen var ret tilbagestående sammenlignet med en fugl i fuld sommerdragt, hvorfor det formentlig drejer sig om en 3K, mens den anden måske nok nærmere er en 2K, da dens dragt synes at mangle hvide pletter i ryggen og hovedet er ret lyst uden sorte indslag i fjerene omkring næbbet.

Islom #3 & #4: Kl. 10.16-10.17. 2K (tv) & 3K (th)

Islom #3 & #4: Kl. 10.16-10.17. 2K (tv) & 3K (th)

Islom #5: 2K fugl
Sås sammen med de to foregående fugle. Drejer sig formentlig drejer det sig om en 2K, da dens dragt synes at mangle hvide pletter i ryggen og hovedet er ret lyst uden sorte indslag i fjerene omkring næbbet samtidig med at næbbet fremstår ret lyst med mørkt på oversiden af overnæbbet. Sammenlignet med den foregående 2K fugl, er det værd at bemærke, hvordan det mørke på ørenes dækfjerene er mere fremtrædende samtidig med næbbet også er mere lyst. Bortset fra det, så er fuglene ret identiske, hvorfor de i øjeblikket blev betragtet som samme individ, men som billeder efterfølgende afslørede i minutterne efter, var der tale om to forskellige fugle.

Islom #5: Kl. 10.20-10.22


Islom #5: Kl. 10.20-10.22

Islom #6 og #7: 3K i overgangsdragt og 2K fugl
To fugle sås sammen, hvor den ene havde fremtrædende hvide pletter i overside samtidig med at fældningen var ret tilbagestående sammenlignet med en fugl i fuld sommerdragt, hvorfor det formentlig drejer sig om en 3K, mens den anden måske nok nærmere er en 2K, da dens dragt synes at mangle hvide pletter i ryggen og hovedet er ret lyst uden sorte indslag i fjerene omkring næbbet.

Islom #6: Kl. 10.41-10.56

Islom #6 & #7: Kl. 10.41-10.56. 2K (tv) & 3K (th)

Islom #6 & #7: Kl. 10.41-10.56. 2K (tv) & 3K (th)

Islom #7: Kl. 10.41-10.56

Islom #7: Kl. 10.41-10.56


Islom #8: Adult fugl i sommerdragt
I fuld sommerdragt med undtagelse af enkelte ganske små hvide pletter på hals og hoved.

Islom #8: Kl. 16.55-17.01


Hvidnæbbet Lom #1: Adult fugl i sommerdragt
I fuld sommerdragt med undtagelse af enkelte ganske små hvide pletter på hals og hoved.

Hvidnæbbet Lom #1: Kl. 11.53-12.03

Hvidnæbbet Lom #1: Kl. 11.53-12.03


Hvidnæbbet Lom #2 og #2: 3K+ fugle næsten i sommerdragt
To fugle sås sammen, hvor de begge havde fremtrædende hvide pletter i overside samtidig med at fældningen var ret fremskreden mod at være i fuld sommerdragt. Der var dog nogen forskel de to fugle imellem, hvor den ene (#2) var meget tæt på at være i fuld sommerdragt, mens den anden var  lidt bagefter fældningsmæssigt (#3). Det kan således dreje sig om en adult og en 3K dragt, men begge fugle kan formentlig også være adult.

Hvidnæbbet Lom #3: Kl. 12.42-12.46

Hvidnæbbet Lom #2 & #3: Kl. 12.42-12.46. #2 (tv) & #3 (th)

Hvidnæbbet Lom #2 & #3: Kl. 12.42-12.46. #2 (tv) & #3 (th)

Hvidnæbbet Lom #2 & #3: Kl. 12.42-12.46. #2 (tv) & #3 (th)

Hvidnæbbet Lom #2: Kl. 12.42-12.46

Hvidnæbbet Lom #2: Kl. 12.42-12.46

Hvidnæbbet Lom #2: Kl. 12.42-12.46


Hvidnæbbet Lom #4: Adult fugl i sommerdragt
Sås kun to gange ganske kort tid, hvor den første gang var ret tæt på båden og derfor dykkede, da vi tog farten af. Den blev desværre kun genfundet en enkelt gang, hvorefter ikke alle mand så den samtidig med den heller ikke blev fotograferet. Fuglen var en adult fugl i sommerdragt.

Hvidnæbbet Lom #5: 3K fugl i overgangsdragt
Fuglen havde fremtrædende hvide pletter i overside samtidig med at fældningen var ret tilbagestående sammenlignet med en fugl i fuld sommerdragt, hvorfor det formentlig drejer sig om en 3K.

Hvidnæbbet Lom #5: Kl. 13.35-13.41
Diverse andre fugle
Ud over den imponerendesammensætning af storlommer byder en sådan heldags tur efter havfugle også på meget andet, hvor fuglene typisk ses under andre og langt bedre forhold end vi er forvendt med fra land.

Adult Sule.

2K Rødstrubet Lom.

2K (tv) og adult (th) Sortstrubet Lom.

2K Sortstrubet Lom.

Adult Sortstrubet Lom i fuld sommerdragt. Selv om den ses på stor afstand er bestemmelsen ligetil. Bemærk skulderovaler har hvide pletter, højt hvidt felt op på gumpsiden, lys grå baghals og nakke i kontrast til sort ansigt og forhals. Set i håndkikkert er det klart en støtte fugl end Rødstrubet Lom, men bemærk den relativt slanke krop, lange og ret smalle vinger, tynde hals og ikke særligt fremtrædende fødder bag halen.

Havlit. hannerne altid imponerende med deres forlængede centrale halefjer.

Fløjlsand sås ganske hyppigt og ofte under så gode forhold, at flere kunne tjekkes for Amerikansk eller Sibirisk Fløjlsand.

Fløjlsand han under take off med med fuld flaps.

I forhold til de antal af Sortænder vi ser på tællingerne fra fly tidligere på vinteren, så havde hovedparten allerede forladt overvintringsområdet, hvorfor vi kun så enkelte små flokke blandt de langt mere talrige Fløjlsænder.

De tidlige morgentimer bød ligesom sidste år på trækkende Bramgæs, hvor enkelte flokke kom lavt over det næsten spejlblanke hav.

Bramgæs med kurs sat stik nordøst.

Pludselig kom en enlig Trane trække mod nordøst ude midt over Kattegat i retning mod Sverige og med en kurs gående lige syd om Læsø

torsdag den 18. april 2013

Nu også Amerikansk Pibeand x Europæisk Pibeand hybrid på Djursland

Havde planlagt at arbejde hjemme hele dagen i dag torsdag den 18. april 2013, så da jeg lige over middag fik en SMS om at der lå en Amerikansk Pibeand sammen med tre Europæiske Pibeænder i østenden af Stubbe Sø, var det nærliggende et tage et smut forbi. Kort efter stod jeg sammen med Mads og Joy i det nye fugletårn i østenden af søen, hvorfra de sammen havde fundet anden. Men vinden var i mellemtiden taget til og ænderne som resultat forsvundet. Efter lidt forgæves søgen i østhjørnet af søen kørte jeg i stedet ned til Skærsø Engsø, der typisk byder på blandede svømmeænder. Ret hurtigt fandt jeg et individ, der skilte sig markant ud fra de øvrige Pibeænder, hvorefter jeg fik hidkaldt Mads og Joy så vi sammen kunne iagttage fuglen og snakke de karakterer igennem, der afgør den som en hybrid frem for en artsren Amerikansk Pibeand. Fuglen minder i øvrigt meget om den her fra Holmesø i 2004 foruden flere af de viste fugle i diskussionen her.

Er man interesseret i bestemmelses-problematikken, kan jeg anbefale denne artikel som frit kan hentes ned som PDF fil. Den indeholder en række fremragende billeder sammen med udmærkede farveplancher, hvor eksempelvis forskelle i vingekarakterer fremhæves.Bemærk, at de nogle af de små, de mellemste og de store armdækfjer på overvingen endnu ikke er fældet, hvorfor fuglen er en 2K han. Selvom det er ret diffust tegnet, så ses ikke desto mindre ret meget hvidt i overvingens dækfjer, særligt basalt på de store dækkere, hvilket bedst matcher de forventede tegninger hos en 2K han Amerikansk Pibeand, hvor Europæisk Pibeand normalt fremstår mere gråcentret på samme dækfjer.

Bemærk, at det større og mere fyldige hoved med oppustede kinder som typisk ses hos Amerikansk Pibeand går igen hos hybriden.


Bemærk, at den sorte indramning af næbbasis, som er karakteristisk hos Amerikansk Pibeand, kun ses som en antydning lige over mundvigen ved basis af overnæbbet hos hybriden.Bemærk, at der ses en svag antydning af forlængede nakkefjer, hvor den grønne maske afsluttes på baghalsen, hvilket igen er et indslag fra Amerikansk Pibeand. I øvrigt en karakter, der er med til at få Amerikansk Pibeand til at fremstå med større og mere fyldigt hoved end Europæisk Pibeand.

Bemærk, at der ses et marginale indslag af sart rosafarvede fjer hele vejen på side af kroppen, særligt fremstår det svage rosa på bagflanken lige foran det hvide gumpfelt og langs den nederste kant af flanken, mens brystet er mere ensfarvet rosa uden grå nuance om end i en lidt anderledes nuance end brystfarven hos Europæisk Pibeand. De svage rosa nuancer på side af kroppen stammer fra det genetiske indslag af Amerikansk Pibeand, da Europæisk Pibeand normalt er stålgrå bag det rosa bryst.


Bemærk, at det hvide i undervingen fremstår som en mellemting mellem adult Amerikansk og Europæisk Pibeand, men hvordan ser det egentlig ud hos en 2K Amerikansk Pibeand? Armhulefjerene og de store dækfjer på undervingen af dagens fugl er ikke renhvide som hos adult Amerikansk Pibeand og som det eksempelvis ses her, men synes at have nogle svage grålige markeringer. Men selve formen af det hvidlige fjer danner en trekant på undervingen med fremtrædende lange hvidlige armhulefjer og en smal hvid kile, der strækker ud igennem undervingen.