tirsdag den 23. april 2013

”The Great Kattegat Adamsii Tour” april 2013

Ligesom sidste år lykkedes det igen i 2013 at gennemføre en sejltur i Aalborg Bugt til området mellem Anholt og Læsø. Resultatet var meget anderledes end sidste år, hvor vi "kun" så Hvidnæbbet Lom og ingen Islommer. I år sås ikke mindre end otte Islommer og fem Hvidnæbbede. Med undtagelse af én adult Islom og én adult Hvidnæbbet Lom blev alle individer dokumenteret med digitale billeder og fordi billeder kan bidrage som en reference for den aktuelle dragtudvikling hos storlommer i Kattegat per medio-ultimo april har jeg valgt, at vise de enkelte individer herunde

Særligt fordelingen af de store lommer var påfaldende. Ligesom sidste år lå de Hvidnæbbede udelukkende på 10-12 meters vanddybde, mens alle Islommer lå på 8 meter dybde, hvilket formentlig afspejler en form nichedifferentiering arterne imellem. Det er i hvert fald et emne, der er spændende at følge efterhånden som flere sejture gennemføres og datagrundlaget udbygges.

Turen foregik søndag den 21. april 2013, hvor alle billederne er taget. Herunder vises først billeder af de store lommer, hvorefter jeg slutter af med billeder af dagens andre arter. Vi sejlede fra Sæby Havn kl. 05.00 og lagde til kaj samme sted kl 21.00.

Islom #1: Adult fugl i sommerdragt
I fuld sommerdragt med undtagelse af enkelte ganske små hvide pletter på hals og hoved.

Islom #1: Kl. 08.57-09.12


Islom #2: Adult fugl i sommerdragt
Blev desværre ikke meldt til hele båden, hvorfor den hverken blev set af alle mand eller fotodokumenteret.

Islom #3 og #4: 2K og 3K fugl i overgangsdragt
To fugle sås sammen, hvor den ene havde fremtrædende hvide pletter i overside samtidig med at fældningen var ret tilbagestående sammenlignet med en fugl i fuld sommerdragt, hvorfor det formentlig drejer sig om en 3K, mens den anden måske nok nærmere er en 2K, da dens dragt synes at mangle hvide pletter i ryggen og hovedet er ret lyst uden sorte indslag i fjerene omkring næbbet.

Islom #3 & #4: Kl. 10.16-10.17. 2K (tv) & 3K (th)

Islom #3 & #4: Kl. 10.16-10.17. 2K (tv) & 3K (th)

Islom #5: 2K fugl
Sås sammen med de to foregående fugle. Drejer sig formentlig drejer det sig om en 2K, da dens dragt synes at mangle hvide pletter i ryggen og hovedet er ret lyst uden sorte indslag i fjerene omkring næbbet samtidig med at næbbet fremstår ret lyst med mørkt på oversiden af overnæbbet. Sammenlignet med den foregående 2K fugl, er det værd at bemærke, hvordan det mørke på ørenes dækfjerene er mere fremtrædende samtidig med næbbet også er mere lyst. Bortset fra det, så er fuglene ret identiske, hvorfor de i øjeblikket blev betragtet som samme individ, men som billeder efterfølgende afslørede i minutterne efter, var der tale om to forskellige fugle.

Islom #5: Kl. 10.20-10.22


Islom #5: Kl. 10.20-10.22

Islom #6 og #7: 3K i overgangsdragt og 2K fugl
To fugle sås sammen, hvor den ene havde fremtrædende hvide pletter i overside samtidig med at fældningen var ret tilbagestående sammenlignet med en fugl i fuld sommerdragt, hvorfor det formentlig drejer sig om en 3K, mens den anden måske nok nærmere er en 2K, da dens dragt synes at mangle hvide pletter i ryggen og hovedet er ret lyst uden sorte indslag i fjerene omkring næbbet.

Islom #6: Kl. 10.41-10.56

Islom #6 & #7: Kl. 10.41-10.56. 2K (tv) & 3K (th)

Islom #6 & #7: Kl. 10.41-10.56. 2K (tv) & 3K (th)

Islom #7: Kl. 10.41-10.56

Islom #7: Kl. 10.41-10.56


Islom #8: Adult fugl i sommerdragt
I fuld sommerdragt med undtagelse af enkelte ganske små hvide pletter på hals og hoved.

Islom #8: Kl. 16.55-17.01


Hvidnæbbet Lom #1: Adult fugl i sommerdragt
I fuld sommerdragt med undtagelse af enkelte ganske små hvide pletter på hals og hoved.

Hvidnæbbet Lom #1: Kl. 11.53-12.03

Hvidnæbbet Lom #1: Kl. 11.53-12.03


Hvidnæbbet Lom #2 og #2: 3K+ fugle næsten i sommerdragt
To fugle sås sammen, hvor de begge havde fremtrædende hvide pletter i overside samtidig med at fældningen var ret fremskreden mod at være i fuld sommerdragt. Der var dog nogen forskel de to fugle imellem, hvor den ene (#2) var meget tæt på at være i fuld sommerdragt, mens den anden var  lidt bagefter fældningsmæssigt (#3). Det kan således dreje sig om en adult og en 3K dragt, men begge fugle kan formentlig også være adult.

Hvidnæbbet Lom #3: Kl. 12.42-12.46

Hvidnæbbet Lom #2 & #3: Kl. 12.42-12.46. #2 (tv) & #3 (th)

Hvidnæbbet Lom #2 & #3: Kl. 12.42-12.46. #2 (tv) & #3 (th)

Hvidnæbbet Lom #2 & #3: Kl. 12.42-12.46. #2 (tv) & #3 (th)

Hvidnæbbet Lom #2: Kl. 12.42-12.46

Hvidnæbbet Lom #2: Kl. 12.42-12.46

Hvidnæbbet Lom #2: Kl. 12.42-12.46


Hvidnæbbet Lom #4: Adult fugl i sommerdragt
Sås kun to gange ganske kort tid, hvor den første gang var ret tæt på båden og derfor dykkede, da vi tog farten af. Den blev desværre kun genfundet en enkelt gang, hvorefter ikke alle mand så den samtidig med den heller ikke blev fotograferet. Fuglen var en adult fugl i sommerdragt.

Hvidnæbbet Lom #5: 3K fugl i overgangsdragt
Fuglen havde fremtrædende hvide pletter i overside samtidig med at fældningen var ret tilbagestående sammenlignet med en fugl i fuld sommerdragt, hvorfor det formentlig drejer sig om en 3K.

Hvidnæbbet Lom #5: Kl. 13.35-13.41
Diverse andre fugle
Ud over den imponerendesammensætning af storlommer byder en sådan heldags tur efter havfugle også på meget andet, hvor fuglene typisk ses under andre og langt bedre forhold end vi er forvendt med fra land.

Adult Sule.

2K Rødstrubet Lom.

2K (tv) og adult (th) Sortstrubet Lom.

2K Sortstrubet Lom.

Adult Sortstrubet Lom i fuld sommerdragt. Selv om den ses på stor afstand er bestemmelsen ligetil. Bemærk skulderovaler har hvide pletter, højt hvidt felt op på gumpsiden, lys grå baghals og nakke i kontrast til sort ansigt og forhals. Set i håndkikkert er det klart en støtte fugl end Rødstrubet Lom, men bemærk den relativt slanke krop, lange og ret smalle vinger, tynde hals og ikke særligt fremtrædende fødder bag halen.

Havlit. hannerne altid imponerende med deres forlængede centrale halefjer.

Fløjlsand sås ganske hyppigt og ofte under så gode forhold, at flere kunne tjekkes for Amerikansk eller Sibirisk Fløjlsand.

Fløjlsand han under take off med med fuld flaps.

I forhold til de antal af Sortænder vi ser på tællingerne fra fly tidligere på vinteren, så havde hovedparten allerede forladt overvintringsområdet, hvorfor vi kun så enkelte små flokke blandt de langt mere talrige Fløjlsænder.

De tidlige morgentimer bød ligesom sidste år på trækkende Bramgæs, hvor enkelte flokke kom lavt over det næsten spejlblanke hav.

Bramgæs med kurs sat stik nordøst.

Pludselig kom en enlig Trane trække mod nordøst ude midt over Kattegat i retning mod Sverige og med en kurs gående lige syd om Læsø

Ingen kommentarer: