torsdag den 4. november 2021

Gul vipstjert i oktober på Anholt

Denne 1K gule vipstjert blev fundet den 22. oktober 2016 på Anholt. Jeg arbejder på et indlæg om fuglen, men præsenterer først nogle billeder. Mistanken faldt hurtigt på en østlig gul vipstjert bla. grundet hovedtegninger og det sene tidspunkt. Kaldet gav også indtryk af en østlig oprindelse, men det må en nærmere analyse be- eller afkræfte.

Østlig gul vipstjert (Motacilla tschutschensis) har tidligere været regnet som en underart af gul vipstjert (M. flava), men er nu udskilt som en selvstændig art, der regnes som polytypisk med de fire underarter: ssp. plexa (sibirisk vipstjert), ssp. tschutschensis (alaskavipstjert), ssp. macronyx (manchurisk vipstjert) og ssp. taivana (grønhovedet vipstjert) (Gill et al. 2021). Gul vipstjert (M. flava) er polytypisk med de ti underarter: ssp. flavissima (gulhovedet vipstjert), ssp. lutea (steppevipstjert), ssp. flava (gul vipstjert), ssp. beema (gulnakket vipstjert), ssp. iberiae (spansk vipstjert), ssp. cinereocapilla (gråhovedet vipstjert), ssp. pygmaea (egyptisk vipstjert), ssp. leucocephala (hvidhovedet vipstjert), ssp. feldegg (sorthovedet vipstjert) og ssp. thunbergi (nordlig gul vipstjert) (Gill et al. 2021). Der er endnu ikke fund, der med sikkerhed kan henføres til østlig gul vipstjert (M. tschutschensis), og derfor indgår arten ikke på den danske liste.

søndag den 24. oktober 2021

Fyrremejse og Lille Flagspætte i Østjylland


I 1981 blev fyrremejse for første gang med sikkerhed fundet ynglende i Sønderjylland og siden har arten stille og roligt bredt sig mod nord. Der er tale om underarten Poecile montanus salicarius, der yngler i løvskov eller blandskov på mager bund, f.eks. pile- eller birkekrat. Den findes også på tidligere heder tilgroet med løvskov. Det er en art jeg har ventet på skulle nå op til Østjylland og selv om den sjældne gang er blevet meldt fra den rigtige side at kommunegrænserne, så har den været svær af se. Derfor var det ekstra positivt, da Erik Dylmer den 20. august 2021 fandt to fugle på en egnet ynglelokalitet øverst på Lindholm Hoved i vestenden af Mossø. Den 25. september besøgte jeg stedet sammen med Erik, hvor vi dog ikke fandt fyrremejse, men i stedet fandt en anden sjælden art i Østjylland. Det var en Lille Flagspætte, der på en smuk efterårsmorgen kaldte og viste sig frem.

I forbindelse med et ærinde i det midtjyske den 19. oktober slog jeg igen vejen forbi Lindholm Hoved for at give mejserne endnu et forsøg. Denne gang havde jeg knap været på lokaliteten et par minutter før en fyrremejse kalde fra det dybe pilekrat. Heldigvis kom den ud til stien, så den kunne ses. Den var skjult meget af tiden, og lyset meget begrænset, så den var svær at fotografere. Lydoptageren kørte under hele observationen, hvorfor det lykkedes af optage dens kald. Optagelsen er klippet sammen af flere sekvenser med kald.

 Der er også sumpmeje på lokaliteten, så mejsetogene i pilekrattene består derfor at fyrremejse, sumpmeje, blåpmejse og musvit foruden mange andre arter.

søndag den 17. oktober 2021

Sen Gul Vipstjert på Grenå Havn

Søndag den 17. oktober 2021 fandt Jonas Dencker Damborg Kjærgaard en 1K gule vipstjert på Grenå Havn. Mistanken faldt på østlig gul vipstjert, men en analyse af dens kald synes ikke at understøtte det.Jonas Dencker Damborg Kjærgaard skriver om dagens fugl:

"Kiggede på måger på grenåhavn i området mellem Kattegatcenteret og StenaLine da en gul vipstjert flyver hen over hoved på mig. Den gav to kald som jeg ikke opfattede klassisk gul vip, men lidt mere "råt" / "skarpt" - og ikke "blødt" som jeg oftest oplever gul vipstjert. Havde desværre ikke lydoptageren kørende så blev ikke klogere i de sekunder. Fuglen var fløjet i retning af Kattegatcenteret men kunne ikke ses. Jeg kørte derfor videre på vej hjem, men da jeg kom tættere på Kattegatcenteret kunne jeg se en hvipstjert på taget. Det var den gule. Jeg tog nogle billeder af fuglen, hvorefter den gik væk fra kanten af taget således den ikke kunne ses, men formentlig stadig gik på taget. Fik adviseret diverse østjyder og ESB, KO, MST, RDN og SSL meddelte at de ville kigge forbi. Kort efter fløj fuglen igen over mig i retning nord mens den gav et par kald. Min oplevelse af kaldene var meget som før - sådan lidt off - men alligvel svært for mig at blive klog på. Det lignede at fuglen gik ned ved StenaLine, men sås ikke. Afventede ankomst af MST, ESB og KO, hvorefter vi eftersøgte fuglen. Emil genfandt fuglen sammen med et par hvide vipstjerter på tilkørselsrampen ved StenaLine. - her hørte han også et kald - og fik muligvis lyd? På rampen sås fuglen fint. Herfra er de bedste billeder og video. Fuglen fløj ned fra rampen. Det lignede at den blot fløj lige ned under på jorden. I denne forbindelse gav den et kald som i hvert fald KO fik optaget. Herefter blev fuglen ikke genfundet - selvom højst sandsynlig var i samme område."Selvom der er meget baggrundsstøj og optagelsen af selve kaldet er meget svag, så efterlader den et indtryk af en let rullende kald, hvilket umiddelbart er positivt for østlig gul vipstjert. Det bliver spændende om nye optagelser gerne med serier af kald understøtter dette og dermed bekræfter bestemmelsen.