søndag den 24. oktober 2021

Fyrremejse og Lille Flagspætte i Østjylland


I 1981 blev fyrremejse for første gang med sikkerhed fundet ynglende i Sønderjylland og siden har arten stille og roligt bredt sig mod nord. Der er tale om underarten Poecile montanus salicarius, der yngler i løvskov eller blandskov på mager bund, f.eks. pile- eller birkekrat. Den findes også på tidligere heder tilgroet med løvskov. Det er en art jeg har ventet på skulle nå op til Østjylland og selv om den sjældne gang er blevet meldt fra den rigtige side at kommunegrænserne, så har den været svær af se. Derfor var det ekstra positivt, da Erik Dylmer den 20. august 2021 fandt to fugle på en egnet ynglelokalitet øverst på Lindholm Hoved i vestenden af Mossø. Den 25. september besøgte jeg stedet sammen med Erik, hvor vi dog ikke fandt fyrremejse, men i stedet fandt en anden sjælden art i Østjylland. Det var en Lille Flagspætte, der på en smuk efterårsmorgen kaldte og viste sig frem.

I forbindelse med et ærinde i det midtjyske den 19. oktober slog jeg igen vejen forbi Lindholm Hoved for at give mejserne endnu et forsøg. Denne gang havde jeg knap været på lokaliteten et par minutter før en fyrremejse kalde fra det dybe pilekrat. Heldigvis kom den ud til stien, så den kunne ses. Den var skjult meget af tiden, og lyset meget begrænset, så den var svær at fotografere. Lydoptageren kørte under hele observationen, hvorfor det lykkedes af optage dens kald. Optagelsen er klippet sammen af flere sekvenser med kald.

 Der er også sumpmeje på lokaliteten, så mejsetogene i pilekrattene består derfor at fyrremejse, sumpmeje, blåpmejse og musvit foruden mange andre arter.

Ingen kommentarer: