fredag den 28. november 2008

Læsø i november

Søkonge, 23.11.2008, Østerby Havn, Læsø


Tejst, 23.11.2008, Østerby Havn, Læsø


Ederfugl, 23.11.2008, Østerby Havn, Læsø


Snespurv, 23.11.2008, Bløden Hale, Læsø, udsnit af en flok på 82 fugle


Stor Tornskade, 23.11.2008, Syrsig, Læsø


Stor Tornskade, 23.11.2008, Syrsig, Læsø


Stor Korsnæb, 23.11.2008, Evbakken, Læsø, udsnit af dagens to flokke på 6 hhv. 14 fugle på samme lokalitet, bestemmelse baseret på proportioner hos siddende og flyvende fugle i kombination med deres kald hørt hos fouragerende og overflyvende individer


Stor Korsnæb, 23.11.2008, Evbakken, Læsø, udsnit af dagens to flokke på 6 hhv. 14 fugle på samme lokalitet, bestemmelse baseret på proportioner hos siddende og flyvende fugle i kombination med deres kald hørt hos fouragerende og overflyvende individer