søndag den 21. november 2010

Hvidsisken, 21.11.2010, Sangstrup, Djursland

Hvidsisken (Carduelis hornemanni exilipes) fundet i en flok på næsten 400 Gråsisken (Carduelis flammea flammea), hvor den grundet de lyse farver egentlig var ret iøjnefaldende og nem at genfinde selvom flokken fløj meget omkring. Flokken rummede som minimum yderligere en Hvidsisken af nærmest samme udseende om end den ikke blottede sig for kameraret så ofte, den var mere til teleskoper. Hvis man er hurtig ses den flygtigt i de første sekunder af den anden video herunder lige inden den letter fra jorden. 

Ni Hao Ma?

Fuglen har tydelig umarkeret hvid overgump, næsten renhvide underhaldedækfjer kun med smal sort streg langs med fjerskaftet på de længste dækfjer

Bemærk næbbets trekantede form med lige overnæb. Det er højt og kort næb med en vinkel på mere end 75 grade mellem over- og undernæb. Hvidsisken kan have længere næb end den aktuelle fugl.

Generelt veldefineret og smalle striber på flanken, der er nærmest bortreduceret længst bagtil.Fuglen har den klassiske rimfrost-agtige grå farve
onsdag den 17. november 2010

Indisk Gås x Snegås? (hybrid), 14.11.2010, Havmølle Å, Stubbe Sø

Det var november, så muligheden for en del rastende gæs på det østlige Djursland skulle tjekkes. I oktober var der meldt Indisk Gås ved Stubbe Enge, hvorfor overraskelsen ikke var så stor da en look-allike løftede hovedet i en flok Grågæs. Fuglen mangle dog de karakteristiske sorte bånd på baghovedet, oversiden manglede det sølvfarve slør, brystet fremstod i en mørk variant, mens flanken var ujævnt markeret. Proportionerne med en ret kort og tyk hals, stejl pande samt højt og kort næb fik fuglen til proportionelt at ligne en Snegås eller noget andet. Sådan er der i hvert fald en del fugle, som ser ud på Svalen om man søger på Stripgås x Snegås. Lidt skuffende, men alligevel en sjov hybrid-type. Heldigvis blev Thorshanen genfundet i Grenå i minutterne efter, så jeg kunne efterlade gæssene…

søndag den 14. november 2010

Thorshane, 1k, 14.11.2010, Grenå Havn

Fuglen blev fundet ved Fornæs kl. 09.15 af ASF, hvor den efter en halv time forsvandt mod syd i retning af Grenå Havn. Jeg havde bladret ænder i Stubbe Sø hele morgenen, tjekket gæs ved Havmølle Å og var nu på vej mod markerne ved Katholm Gods for at tjekke Hjejler og finde en Bjerglærke. Så da meldingen kom om at ASF havde genfundet Thorshanen i Grenå Havn blot 15 minutters kørsel mod nord var beslutningen taget. Vel fremme i havnen kunne jeg fra sydsiden se et bitte hoved suse rundt på vandet i det nordligste bassin, den store afstand gjorde at fuglens krop kun kunne ses glimtvis. Sammen med SSL kørte jeg derfor ud til nordhavnen, hvor vi gik ud på molen. Fuglen svømmede på havnesiden i læ for vinden, hvor den flere gange fouragerede helt inde imellem og nærmest under de store granitsten, vi satte os ned til vandoverfladen og ventede til den på turen langs med stenen passerede helt tæt forbi, under to meter fra mig, hvor var den bare fin!

mandag den 8. november 2010

Lille Flagspætte, hun, 7.11.2010, Højsande Læsø

I forbindelse med den månedlige optælling af vandfugle i Bovet Bugt besøgte jeg endnu engang Læsø. Morgenen brugte jeg på at bladre dykænder og lommer på nordkysten og på turen fra Storedal til Horneks Odde kørte jeg med nedrullede vinduer igennem partierne med birkeskov nord for Højsande. Ind igennem vinduet hørte jeg et kald fra en Halemejse, for lige at tjekke om det nordlige Snowheads stoppede jeg og fik øjeblikkeligt øje på en Lille Flagspætte i træet ved siden af vejen. Frem med kameraet, så dokumentationen blev effektueret før jeg satte kikkerten på fuglen. I godt 15 minutter kunne jeg nyde fuglen, mens den fouragerede igennem løvtræerne sammen med blandede mejser. Mejsetoget fløj videre, mens spætten blev hængende nogle minutter længere. Til sidste besluttede den dog at sætte efter toget ud over de nøgne parabelklitter i Højsande og jeg fortsatte med ænderne. Så var dagen startet med mit første fund af arten på Læsø.

Der er tale om en fugl tilhørende nominatformen minor, hvor karaktererne bl.a. er den stærkt reducerede flankestribning med nåletynde striber, der er mest fremtræden allerforrest på flankerne, den relativt store mængde hvidt på oversiden med kun smalle sorte tværbånd foruden brede hvide tværbånd på skulderfjer og tertialer. Selvom flere halefjer mangler er det dog tydeligt at dem der er overvejende er hvide kun med relativt smalle sorte tværbånd. Racen hortorum, der bl.a. yngler i Søndejylland er typisk mindre hvid på oversiden end minor, men forskelle i undersides farver er dog mere karakteristisk med smudsig grundfarve og mere veludviklet flankestribning hos hortorum.