lørdag den 4. oktober 2008

Islandsk Stor Kobbersneppe, 3.10.2008, Astrup Engsø

En flok på tolv Islandske Store Kobbersnepper blev fundet rastede i Astrup Engsø. Men minutter efter vi havde lokaliseret flokken på en lille ø i søen lettede de alle i samlet flok, fløj et par runder over søen inden de forsvandt ud over diget mod forlandet.

Inden de lettede fik vi et par minutter til at vurdere dragten på de enkelte fugle, hvor specielt en fugl umiddelbart var mere fremskreden i fældningen til vinterdragt end de andre omkring. Vingen var ufældet og med juvenile fjer på den aktuelle fugl, mens skulderfjer og ryg var fældet til vinterdragt. Ud over en mere fremskreden fældning fremstod fuglen ligeledes lidt større end fuglene lige omkring, hvilket fremgår af billedet herunder (fuglen ses som den anden øverste bagerst i flokken).

I øjeblikket overvejede vi, hvorvidt fuglen var en ssp. limosa frem for en ssp. islandica som ellers alle de andre fugle i flokken. Men studier af flugtbillederne synes at dokumentere, at alle tolv fugle var ssp. islandica og forskellen i fældning og størrelse alene skyldes kønsforskelle.

Vurderet ud fra dragt, proportioner og størrelse har flokken sandsynligvis bestået af tre hunner og ni hanner (det er kun en vurdering). Hunnerne synes mindre varme i farven på halsen og i hovedet, mere fremskredne i oversidefældning, større i kroppen og med lidt længere ben og næb end hannerne. Det er ikke overraskende de samme relative kønskarakterer, som gør sig gældende hos ssp. limosa.

At alle fugle i flokken tilhører samme race understøttes af flere karakterer. Ud over deres generelt korte kroppe og umiddelbart mindre størrelse end ssp. limosa er deres der ingen forskel i deres vingebånd individerne imellem. Ssp. islandica har generelt smallere hvide vingebånd sammenlignet med ssp. limosa, hvor billederne umiddelbar viser ens relativt smalle vingebånd hos de enkelte individer i flokken. Desuden er farven på halsen hos de unge ssp. islandica meget mættet, mørk og mere homogen selv hos individerne i fremskreden fældning og uden den ellers dominerende orangebrune halsfarve (som måske forsvinder ved bremmefældning?). Det kan sammenlignes med grundfarven hos unge ssp. limosa, der er mindre homogen og tenderende lysere centralt på forhalsen, hvilket giver et forskelligt indtryk de to racer imellem.

Har en formodet ung Islandsk Stor Kobbersneppe fældet de racekarakteristiske rygfjer og skulderfjer, kan fuglen formentlig alligevel bestemmes på baggrund af en kombination af proportioner, størrelse, næb- og benlængde, tertiærer, vingebånd og vigtigst af alt farven på hals og hoved hele efteråret og det meste af vinteren. Er farven mørk og mættet i homogene tegninger er det formentlig en ssp. islandica. Yderligere giver ssp. islandica ofte indtryk af at have en større lys øjenbrynsplet end ssp. limosa fremhævet af mørk tøjle og mørk isse.

Fugle fra Island kan til sammenligning ses unde de forskellige nyheder på hjemmesiden om et farvemærkningsprojekt med Islandsk Stor Kobbersneppe, hvor dragtudvikler kan ses hos forskellige individer i forskellige måneder.

Ingen kommentarer: