tirsdag den 20. april 2010

Lidt løst på Djursland

Slørugle, 14.4.2010, Norddjurs Kommune i den tidligere Grenå Kommune, fuglen sad for en gangs skyld med en stor del af kroppen fremme i hullet midt på eftermiddagen, kunne ses fint i flere minutter, lokaliteten er kendt igennem mange år for Slørugle, lodsejer har boet på gården i 10 år, og uglerne boede der allerede den gang han flyttede indTyrkerdue, 7.4.2010, Feldballe, blev fotograferet med én hånd, mens jeg snakkede med RSN i mobilen...Rørhøg, han,14.4.2010, Feldballe, den lokale han er tilbage i territorietNældens Takvinge, 7.4.2010, Korup Sø, Djursland, et slidt dyr efter overvintringStor Kobbersneppe, 6.4.2010, Følle Bund, en fåtallig gæst på Djursland og i østjylland som sådan, den havde formetlig rastet kort på saltvaden i Følle Bund inden den trak ind over de ferske enge i sangflugt, efter tre runder i spillende flugt tog den højde og trak videre mod nord, et kort visit, der dog blev dokumenteretBirke-stenugle (Lithophane semibrunnea), 12.4.2010, Friland, Feldballe, det er et overvintrende skovdyr, der før i tiden har været en stor sjældenhed, men som nu formentlig pga. varmere klima ikke længere udelukkende er et trækdyr, men derimod er en art under hurtig etablering, der ekspanderer til stadighed mod nord

Ingen kommentarer: