søndag den 2. oktober 2011

Er det en acredula Løvsanger?

Under morgenlusk ved Fornæs den 1. oktober 2011 tjekkede jeg en masse Gransangere rastende i de yderste kystkrat og indtrækkende fra havet. Efter at have kigget på de mange formodede nordlige abietinus Gransangere sprang en fugl pludselig i øjnene. Den var nærmest silkehvid på undersiden og uden gult på struben, mens den havde klart grålige indslag i den ellers kun svagt mosgrønne overside og øjenbrynsstriben var fremtrædende og uden særlig meget gult fortil. Proportioner og jizz sagde klar Løvsanger, men da jeg ikke mener jeg tidligere har set en så koldt farvet Løvsanger fulgte jeg den nogen tid for at tage billeder m.v. De sene Løvsangere jeg hidtil har set har alle haft en frisk og klar grønhed over sig uden nævneværdige grå anstrøg og med meget gult i øjenbrynsstriben og struben, hvorfor jeg overvejer hvorvidt dagens fugl kunne være en Nordlig Løvsanger af formen acredula frem for blot en svagt tegnet trochilus Sydlig Løvsanger. Den varierede meget i farverne alt efter hvilket træ den fouragerede i, da lyset reflekteredes i forskellige nuancer fra de forskelligt farvede efterårsblade, men den hvidlige underside fremgår hele tiden. Andre grå typer af Løvsanger ses her og her om end flere af disse er klart mere grå og uden så megen mosfarve som den fugl jeg så.

Ingen kommentarer: