onsdag den 9. november 2011

Kuhls Skråpe fra Anholt Havn

Dato: 7.10.2011 Tidsrum: kl. 18.16-18.22 (cirka)
Adfærd: SV - NØ - rst (lagde sig formentlig på vandet i revet nordvest for Flakket)
Vejr: NV 12-15 m/s, 7/8 skydække og over 25 km sigt
Optik: Zeiss Diascope 85 T * FL m. 20-60 x zoom.
Observatør: *Kent Olsen

Omstændigheder
I forbindelse med uge på Anholt satte jeg mig fredag den 7. oktober 2011 ved havnen. Jeg havde løftet nogle paller, løse tagplader og bukker op på taget af en af havnebygningerne og anbragt dem så jeg med frit udsyn fra en god højde samtidig kunne sidde i beskyttelse for vinden og teleskopet kunne placeres uden det rystede. Fra kl. 16.00 noteredes et pænt træk af Suler og Rider, mens der blev suppleret med Storkjover og Alm. Kjove inden der lidt over kl. 18 pludselig kom en rigtig havfugl ind i synsfelt.

Stormfuglen fløj i store buer op over bølgetoppene og ved første bue tænkte jeg det nok var en Mallemuk, der jo netop gerne laver høje buer, men allerede anden gang den kom op syntes jeg den gav et forkert indtryk. Den var meget langt væk og ingen farver kunne erkendes, men alligevel var der noget særligt med flugten.

Efterhånden kom den længere mod syd og mit indtryk af fuglens rolige flugt karakteriserede en fugl, der tydeligvis fløj forskelligt fra en Mallemuk. Den var således ikke stivvinget, men mere elastisk og med hængende hånd, fremskudt vingeknæk og let bagudrettet hånd.

Inden jeg kunne verificere fordelingen af farver var jeg derfor på baggrund af erfaring med Kuhls Skråpe godt på vej til at bestemme den til en sådan alene på baggrund af flugten, umiddelbar størrelse og proportioner. Jeg kan dog ikke hævde, at bestemmelse faldt øjeblikkeligt, men den var dog meget langt i processen allerede inden dragtkarakterer kunne afgøres.

Skråpen blev opdaget nogle kilometer nord for havnen, hvorfra den fløj ned mod havnen og der vendte om og trak retur til revet, hvor den tilsyneladende lagde sig på vandet. Det vurderedes, at den havde rastet i området inden den indledningsvis fløj sydover. Den vurdering bygger på, at jeg hele tiden sad og kigge mod nord for at se de fugle, der krydsede revet fra nordøst og skråpen opstod bare ud af ingenting stik nord for min position som om den lettede fra havet. Den kan naturligvis være ankommet fra nordvest og så drejet om ved revet, men det harmonerer ikke med den sydvestgående trækretning hos alle andre fugle den dag.

Midt i iagttagelsen lykkedes det at finde mit lille videokamera frem fra tasken og vha. adapter sætte det på teleskopets okular. Desværre så jeg i skyndingen ikke at kameraet var indstillet til at filme video i et forkert format med ekstra lav opløsning samtidig med at manuel fokusering på teleskopet ud fra en vurdering på kameraets skærm ikke gøres hurtigt. Kvaliteten er derfor meget lav og sekvensen ubrugelig som dokumentation af fuglen. To gange ses dog en fugl, der flyvende i buer stryger igennem billedfeltet fra højre i tiden 0:05 og igen 0:12 på optagelsen. Jeg har mest af alt lagt optagelsen online for at den i det mindste dokumenterer de pågældende lysforhold under iagttagelsen. I sekunderne efter optagelsen vendte skråpen om og jeg opgav at fortsætte forsøget med videoen og i stedet prioritere at se undersiden.Lige efter skråpen formentlig havde lagt sig på vandet ringede jeg til Rune Sø Neergard (RSN) for at fortælle om fundet, hvorefter jeg sendte en dofcall: dk@dofcall.dk(DOFcall DK):SMS fra +4540272030 Fre Kuhls Skråpe sv-nø-rst Anholt Havn 1816-1822-smed sig i rev nv for Flakket *KO 40272030. Afslutningsvis lavede jeg feltnoter og skitser inden jeg forlod taget.

Lysforhold: skyer med lidt perforering mod vest skabte et gråt sidelys, der fik adult Ride til at ligne ung Sabinemåge, idet deres grå ryg og overarm pga. af lyset fremstod mørkt. Der var ikke sollys på skråpen, men farvefordeling kunne ses tilstrækkeligt på alle trækkende arterne den pågældende eftermiddag.

Afstand: Allerførst vurderedes den til måske at være 4-5 km væk, men den kunne følges i fire minutter langsomt flyvende sydover op mod vinden indtil afstanden var ca. 1300 meter, hvorefter den vendte om. Herefter kunne den følges i yderligere to minutter flyvende mod nordøst til en afstand af omtrent 3 km. Ved hjælp af Google Earth er afstandene vurderet i forhold til kendt afstanden ud til spidsen af Flakket fra havnen.Flugt
Trods en hård vind fremstod flugten rolig og kontrolleret og i de minutter jeg kunne følge fuglen slog den ikke en eneste gang med vingerne. Den fløj i høje buer op over bølgerne og sås mod horisonten hver gang. Flugten var mere rolig end hos Mallemuk og den var ikke stivvinget, men mere elastisk og med let hængende og bagudrettet hånd foruden fremskudt vingeknæk. Vinger fremstod hvælvet pga. den lidt hængende og bagudrettet hånd. Selvom flugten var relativt rolig skød den en høj fart både sydover op mod vinden og nordover med vinden bagfra.

Størrelse og proportioner
Der var ikke andre arter til direkte sammenligning, men helhedsindtrykket var, at det var en langvinget og halvstor stormfugl med længere vinger end hos Mallemuk og klart mindre end Sule. Der trak mange Rider og enkelte Storkjover i samme spor og vingelængde vurderedes til at ligge lige under Storkjove og tydeligt større ned Ride. Vinger opfattedes som yderst lange og generelt smalle. Men det at hånden holdtes lidt hængende og bagudrettet gjorde at den fremstod lidt fyldig og let afrundet. Hånden udgjorde 2/3 af den samlede vingelængde. Kroppen havde fremstående fyldigt hoved-brystparti og smalt bagparti.

Dragt
Oversiden gav et generelt stålgråt til gråbrunt helhedsindtryk uden særlige kontraster om end vingespids og armsvingfjer fremstod som det mørkest på oversiden. En stålgrå nuance kan lyde mærkelig i forhold til Kuhls Skråpe, men under de givne lysforhold med gråt lys finder jeg det ikke overraskende. Ryggen havde inklusiv hovedregionen en lidt bleg gråligbrun farve, der fortsatte ud over armen, hvor den gradvis blev mørkere i nuancen over dækfjer mod svingfjer. I hånden var farven endnu mørkere uden dog at blive egentlig sort. Hovedet havde et skyggeagtigt ansigt og farven fremstod ikke afvigende i forhold til ryg og vinger. Hele fronten synes at have samme gråligbrune nuance som det forreste af ryggen. Hovedpartiet var kontrastløst og uden isoleret sort kalot eller antydning af lysere halskrave. Jeg lagde ikke specielt mærke til halen, hvorfor den nok har været mørk og ikke særlig synlig mod havoverfladen. Jeg bemærkede ikke nogen lys overgump og næb kunne ikke ses.

Undersiden var silkehvid fra strube til undergump kun med undtagelse af hovedet og halssidernes gråbrune nuancer ned over brystsiden. Undervinger var lysende hvide som bug og bryst dog med mørkere bagkant på vingen, som var bredest ud mod vingespidsen, så underhånden fremstod som et mere eller mindre kompakt mørkt område.

Der er intet af det jeg har set på fuglen, der ikke stemmer helt overens med de observationer jeg tidligere har haft af Kuhls Skråpe. Ingen af de større mågers ungfugledragter giver mulighed for forveksling med de samlede karakteristika på denne fugl og hverken underside på krop og vinger, samt flugtsilhuet ville passe på nogen anden art.

Allerførst vurderedes den til måske at være 4-5 km væk, men den kunne følges i fire minutter flyvende sydover indtil afstanden var ca. 1300 meter, hvorefter den vendte nordvest for havnen. Herefter kunne den følges i yderligere to minutter flyvende mod nordøst til en afstand af omtrent 3 km. Afstande vurderet i forhold til den kendte afstand ud til spidsen af Flakket.
Udsyn mod revet nord for havnen, hvor skråpen formentlig rastede.

Ingen kommentarer: