onsdag den 12. juni 2013

Det er magisk at lave feltarbejde i Lille Vildmose

I dagene 5.-6. juni udførte jeg feltarbejde i Lille Vildmose, hvor 25 transekter blev gennemgået med henblik på at registrere guldsmede, vandnymfer, dagsommerfugle og køllesværmere. Arbejdet foregik inden for de hegnede områder i Høstemark Skov, Tofte Skov og Tofte Mose, hvor der normalt er lukke for offentligheden og hvor arealerne alene drives med henblik på at sikre så højt naturindhold som muligt.

Det var et par magiske dage, hvor jeg var omgivet af sjældne planter, ældgamle løvtræer og mængder af insekter og gode fugle. Nedenfor er vist lidt stemningsbilleder fra dagene.

Græshoppesanger, 6.6.2013, Tofte Mose. På et af transekterne trådte jeg en Græshoppesanger op tre gange inden den til sidst satte sig i en lille klynge med træer, hvor den i nogle sekundter kunne ses siddende frit fremme tids nok til at kameraet nåede at fokusere.

Græshoppesanger, 6.6.2013, Tofte Mose.

Trane, 5.6.2013, Lille Vildmose. Det var en meget stemningsfuld morgen med mindre flokke af Traner flyvende rundt, varslende Stylteløberne og Kongeørne over Høstemark Skov.

Stylteløber, han, 5.6.2013, Lille Vildmose. Hannen lægger an til landing i forbindelse med mageskifte ved reden som hunnen lige akkurat har forladt og som er etableret ved vandet nederst til venstre i billedet.


Ikke langt fra et transekt i Østerskov i Tofte Skov sås denne Lille Fluesnapper, der sang med en afvigende og meget Løvsanger-agtig sang.

Måne-Vandnymfe, 6.6.2013, Tofte Mose.

Hue-Vandnymfe afviser tilnærmelser fra flyvende Hestesko-Vandnymfe, 6.6.2013, Tofte Mose.

Hue-Vandnymfe, 6.6.2013, Tofte Mose. Arten er kun kendt fra et enkelt fund i Holmegårds Mose, store og mangeårige bestande både i Han Vejle i Nordjylland og Bastemose på Bornholm. Dertil fandt jeg arten for første gang i Tofte Mose i 2010 og året efter blev den fundet andre steder i Lille Vildmose. På dagens transekter i Tofte Mose blev arten fundet mange steder, hvorfor man må regne arten, der i mange år har været overset i Lille Vildmose.

Nældesommerfugl, 6.6.2013, Tofte Skov.

Nordisk Kærguldsmed, 6.6.2013, Tofte Mose.

Nordisk Kærguldsmed, 6.6.2013, Tofte Mose.

Vendehals, 6.6.2013, Tofte Mose. Fuglen sang ivrigt og virkede meget territorial, hvorfor det nok drejer sig om en lokal ynglefugl.

Vendehals, 6.6.2013, Tofte Mose.

Ingen kommentarer: