lørdag den 7. november 2020

Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus), 7. november 2020, Stensmark Strand, Djursland

Det magiske milde efterår forsætter med at kaste meget sjældne fugle af sig. I dag fandt Anders Rasmussen således en Brun Løvsanger for foden af Sangstrup Klint ved Stensmark Strand. Her kunne den igennem flere timer ses fouragere i urtevegetationen på klintens skrænter og den yderste kystvold. Ind imellem fløj den ind til en mindre sø på den tilstødende mark, hvor den enten hoppede rundt på den mudrede søbred eller i de visne Kogleaks. Den havde særligt tre favoritsteder som den besøgte efter en nærmest fast rute. Derfor var vi stort set hele tiden klar over, hvor den opholdt sig, også selvom den i længere perioder ikke var synlig. Flere gange kunne den ses fouragere på jorden mellem sten og tætte urter. Den var ikke meget stemmeaktivt, men hørtes dog jævnligt kalde enkelte kald, hvilket særligt skete imens den fløj fra sted til sted.

Arten må siges at være en virkelig sjælden art i Østjylland, hvor dagens fund var det første nogensinde i Østjylland og det omtrent 73. fund i Danmark.Den Brune Løvsanger vendte ofte tilbage til det lille område med visne Grå-Bynke til venstre i billedet langs med hegnslinjen, og dernæst besøgte den søen til højre i billedet, hvor den hoppede rundt i de visne Kogleaks ude i søen eller på selve den mudrede søbred. Det tredje favoritsted ses i billedets baggrund, hvor en lille Havtorn stående for foden af skrænten gave et fint skjul, hvor fuglen kunne fouragere på jorden. Den fløj jævnligt rundet i den trekant.
 

Ingen kommentarer: