mandag den 29. september 2008

Orangestribet søanemone (Orange-striped anemone (Haliplanella lineata (Verrill, 1869))) - Ny art i Danmark?

Der er ikke fjer på den, men i forbindelse med optælling af vandfugle i det jagtfri kerneområde Bovet Bugt på Læsø den 20. september 2008 noteredes på det lave marine vand store udbredelser af en af mig ukendt søanemone. Det er første gang jeg ser søanemoner kystnært ved Læsø til trods for sammenlagt mange år på øen, hvorfor jeg tænkte der kunne være tale om en nyindvandret art omkring øen og derfor naturligvis fotograferede den.


Siden har jeg forelagt billederne for Jørgen Mørup Jørgensen på Zoofysiologisk Afdeling, Biologisk Institut, Århus Universitet for at benytte mig af hans ekspertise og faglige netværk. Det har givet et entydigt og hurtigt svar fra Marianne Køie ved Marinbiologisk Laboratorium, Biologisk Institut, Københavns Universitet.


Den smukke art er uden tvivl Orangestribet søanemone (Orange-striped anemone (Haliplanella lineata (Verrill, 1869))) som stammer fra Stillehavet og formentlig ikke tidligere har været registreret i Danmark. Arten har tilsyneladende spredt sig over den nordlige halvkugle gennem de sidste hundrede år, formentlig hjulpet på vej fastsiddende på skibe, i ballastvand eller introduceret med levende østers og andre muslinger.Ingen kommentarer: