tirsdag den 12. juni 2012

Forårets satsning på Anholt var uden overskifter

Sildemåger ssp. intermedius, 7.6.2012, Grenå Havn


.
Som forårets sidste satsning besøgte jeg Anholt 7.-11. juni 2012, men trods en ret ihærdig indsats med mange timer i felten var udbyttet desværre uden de store overskrifter. Den fedeste oplevelse var klart heldagslusk i Ørkenen, hvor der hele tiden lå en fornemmelse af at alt kunne ske. Der kunne være Sortlærke bag næste klit, en fræk tornskade, en sjælden stenpikker, men selv om der faktisk pludselig var en stenpikker viste det sig at være en almindelig og selvom der indimellem var en tornskade, var det hver gang en Rødrygget. På dagen forlod vi byen kl. 7 og forsøgte med playback efter Markpiber frem til kl. 16, hvor vi efter at have gået zigzag igennem Ørkenen endelig nåede ud til fyret ved Totten. Herefter luskede vi det område frem til kl. 20, hvorefter vi gik retur til byen med ankomst kl. 22. Det var en super fed dag og potentialet føltes særligt højt i de isolerede krat i Indien langs med sydkysten af Ørkenen og det var klart her vi så de hyggeligst fugle, men som sagt glimrede bomben med sit fravær.

Næste satsning bliver formentlig et besøg midt i september foruden hele uge 42, hvor jeg sammen med venner og familie vil forsøge at leje Fyrmestergården ved Totten. Det er nok unødvendigt at sige, at jeg særligt forventer mig meget af en sådan uge i oktober og allerede nu brygge på en mulig cocktail af arter. Knap er foråret slut før efterårsforberedelserne træder i kraft.

Bliver den nye havvindmøllepark mellem Anholt og Grenå stedet, hvor Topskarv i fremtiden kan bogføres i Østjylland? Nu er halvdelen er grundpillerne på plads.

Grå Fluesnapper sås i stort set hvert et krat og deres træk er således endnu igang.

Tid til territoriale Skovsnepper... Her er det udsigten fra Nordbjerg.

Skovsneppe, 7.7.2012, Nordbjerg

En returtrækkende flok Bramgæs, 7.6.2012, Sønderbjerg. Bemærk, at den øverste af de tre fugle i midten er en formodet hybrid Bramgås x Lille Canadagås. Grundfarven er lidt mørkere, halsen kortere, hovedformen rundere, hovedtegningen anderledes med mørkt forhoved og næbbet meget kort. Flere billeder af flokken understøtter bestemmelsen.

Overraskende mange Kærsangere sad på øen og flere blev også lusket frem i de isolerede krat rundt omkring i Ørkenen.

Formodet Nordlig Løvsanger ssp. acredula, 8.6.2012, Ostebakken, Ørkenen. Bemærk den grå fjerdragt stort set uden grønlige og gule indslag.

Formodet acredula Løvsanger, 8.6.2012, Ostebakken, Ørkenen. Sammen som på billedet ovenover.

Stenpikker, 9.6.2012, Indien, Ørkenen

Ringdrossel, ad han, 9.6.2012, Indien, Ørkenen. En overraskende sen forekomst og særligt af en formentlig gammel han med gult næb, sort dragt inkl. svingfjer og renhvid brysttegning. 

Sildemåger ssp.intermedius, 9.6.2012, Sælhøje, Ørkenen

Svartbag, 9.6.2012, Sælhøje, Ørkenen

Engpiber, 9.6.2012, Ørkenen

Rørsanger, 9.6.2012, Indien, Ørkenen. Vi brugte meget tid på denne meget skulky fugl inden bestemmelsen syntes verificeret.

Sølvmåge ssp. argentatus, 9.6.2012, Sælhøje, Ørkenen

Gulbug, 9.6.2012, Indien, Ørkenen. Overraskende talrig i territorier på øens frodige vestende, men ligeledes hyppig i de små krat i Ørkenen og ved Totten, hvilket ligesom for Havesanger, Grå Fluesnapper og Kærsanger understreger, at deres træk endnu ikke er afsluttet.

Rødsjert, hun, 9.6.2012, Indien, Ørkenen

Havesanger, 9.6.2012, Indien, Ørkenen. Set overraskende hyppigt hist og her i de isolerede krat, hvorfor trækket endnu er igang.

Rødrygget Tornskade, han, 9.6.2012, Anholt Fyr

Rødrygget Tornskade, hun, 9.6.2012, Anholt Fyr

Spættet Sæl, 9.6.2012, Totten. Øens østspids er udlagt som sælreservat og ved vores besøg kunne minimum 350 voksne individer ses på stranden  foruden mindst 50 årsunger. 

Spættet Sæl, 9.6.2012, Totten

Sølvmåge ssp. argentatus, 9.6.2012, Hanstholm Fyr

Sildemåge, 10.6.2012, Karisholm, Anholt. En lysere type Sildemåge, der måske ligger indenfor variationen hos ssp.intermedius eller i stedet er det der kaldes en "Dutch intergrade" alias en overgangsform mellem intermedius og graellsii. Fuglen var kraftig og bredvinget som sidstnævnte, men kunne nok også være en han af de lokale ynglefugle...

Lærkefalk, 10.6.2012, Karisholm, Anholt. Enkelte trækkende fugle sås, men særligt på dagen med kuling fra sydvest og hyppige regnbyger sås igennem hele dagen to Lærkefalke hamre rundt på vestøen til skræk og advarsel for særligt de lokale Bysvaler.

Kærsanger, 10.6.2012, Stisholm, Anholt

Kærsanger, 10.6.2012, Stisholm, Anholt. Samme individ som ovenfor. Bemærk de meget tydelige lyse spidser på håndsvingfjerene. 

Almindelig Kjove, 10.6.2012, off Nordbjerg

1 kommentar:

Jan Lindgaard Rasmussen sagde ...

Hej Kent. Angående dit billede af en lysere sildemåge-type: Jeg kan ikke endegyldigt afgøre, om jeg tæller rigtigt, men kunne det ikke se ud som den kun har sorte tegninger på p10-p6? Du beskriver den som stor, og de to ting lagt sammen kunne indikere argentatus-indflydelse.

Hvis det ER en sildemåge er den stadig interessant. Jeg opfatter Kattegat-sildemåger som meget typefaste.