tirsdag den 26. juni 2012

Stor Glassværmer (Sesia apiformis), 24.6.2012, Strandkær, Mols BjergeStor glassværmer, Sesia apiformis, er især bemærkelsesværdig pga. den påfaldende lighed med hvepse. Ligheden yder sandsynligvis sommerfuglene en vis beskyttelse mod rovdyr og er ligesom det ses hos resten af familien et klassisk eksempel på mimicry. Ligheden understreges af, at vingerne oftest har større eller mindre partier, som mangler farvede skæl og derfor fremtræder glasklare — heraf det danske navn. Vingernes klarhed skyldes, at vingeskællene falder af ved sommerfuglenes første flyvetur. De mangler dog en tydelig hvepsetalje, og den har ikke gedehamsens knæk på følehornene.

Hunnen sidder og vifter med vingerne og tiltrækker hannerne ved at udsende feromoner så snart hun er klækket. Det er en dagaktiv sommerfugl, der gerne ses i nærheden af poppel eller pil, hvor Stor Glassværmers larver lever indboret i plantevævet af især i poppel.


Ingen kommentarer: