torsdag den 8. november 2012

2012 er allerede et historik år i Østjylland

Med hensyn til forekomsten af sjældne og fåtallige fugle i Østjylland kan 2012 vist allerede kaldes et historisk godt år. Alene blandt de fugle jeg har set skal Gråvinget Måge og Hvidvinget Måge rastende igennem længere tid ved søerne i Universitetsparken i januar fremhæves. Dernæst fra april 10 Hvidnæbbede Lommer nordvest for Anholt, en 2K han Brilleand ved Grenå, en Bjergpiber i sommerdragt ved Kolindbro Enge og en Vendehals i baghaven. Maj bød på min første Gulhovedet Gul Vipstjert i Østjylland og dagen efter så jeg sammen med Alex Sand Frich en trækkende hun Hedehøg ved Gjerrild kort efter en Pirol havde lavet trækforsøg samme sted. Maj bød også på to Hvidskæggede Terne i Brabrand Sø, mens juni overraskede med en han Blåvinget And ved Egå Engsø og en Lille Skrigeørn nord for Ebeltoft på samme dag foruden en syngende Perleugle kunne nydes i Gludsted Plantage natten efter. Efter en lidt stille sommer slog efteråret i oktober til med landets 3. fund af en 'Sailed' Eider ved Århus Østhavn, en ringmærket Steppegærdesanger (Sylvia [curruca] halimodendri) ved Totten på Anholt efterfulgt af en Amerikansk Pibeand han ved Hornbæk Enge ved Randers og senest landets andet fund af Brun Tornskade ved Årslev Engsø. Intet mindre end imponerende.


1 kommentar:

SSL sagde ...

Hej Kent

Du mangler Hvidvinget Måge fra januar. Jeg har desuden opdaget, at en Hærfugl blev set d. 7/7 ved Hinnerup (under 10 km fra Lisbjerg!). 2012 har virkelig været et godt år og overgår vel efterhånden 2007.
Stephan