torsdag den 10. maj 2018

Forårstræk i Feldballe

Dagen stod på on-and-off trækobs fra matriklen i Feldballe, hvilket i helt stille og roligt tempo med tid til kaffe og stor blå himmel kastede lidt af sig.


Det blev dog ekstra spændende sidst på dagen, hvor fronten fra vest for alvor nåede Djursland og begyndte at give de første østjyske dråber. Akkurat på kanten af fronten kom først to Havterne (art nummer 179 i Feldballe), efterfulgt af en Fikseørn i marchtempo og tre Hvepsevåger, en Lærkefalk og sidst men længe ventet en hun Aftenfalk (art nummer 180 i Feldballe).

Aftenfalken kom over plantagen mod øst i det sidste aftenryk kl. 18.40 inden regnen kort tid efter en lærkefalk. Den kredsede i medlys i flere minutter over skoven inden den fortsatte mod nordøst. Meget lys underkrop, hvorfor det måske er en 2K selvom der dog ikke umiddelbart kunne erkendes forskellige svingfjersgenerationer. Egentlig påfaldende anderledes JIZZ i kredsflugt end dagens Lærkefalke. Kraftigere krop og ikke så mursejler-agtige vinger som Lærkefalk. Om end jeg ikke ville turde bestemme arten på JIZZ alene uden dragtkarakterer.

Herunder et par dogmevideoer fra dagen med en sort Glente hhv. to Havterner.
En af to Havterner, der sidst på dagen trakt højt ind over Friland.

Ingen kommentarer: