søndag den 23. januar 2022

Black Scoter (Melanitta americana), male, 15 January 2022, Stavnshoved Rev, Bønnerup, Denmark

Art: Amerikansk Sortand
Dato: 15.01.2022
Lokalitet: Stavnshoved Rev, Bønnerup
Observatør: *Kent Olsen, Mogens Stoustrup Jensen
Adfærd: rastende.
Alder: 3K+ han (havde sort bug)
 

Omstændigheder
Fuglen blev fundet på meget stor afstand i retning øst for Bønnerup Havn, hvor den svømmede rundt og kurtiserede en Sortand hun på den klassiske måde med løftet hale, åbent næb og let hævet hoved. Derfor gik jeg på cykelstien langs med kysten mod øst i håb om at komme tættere på for at bekræfte bestemmelsen. Til at starte med kunne fuglen ikke genfindes og da afstanden have været virkelig stor, begyndte tvivlen at indfinde sig. Havde jeg set forkert? Kort tid efter kom en mindre kutter med jægere sejlende ud af Bønnerup Havn og de satte straks kurs direkte mod de mange dykænder, der fouragerede langs med kysten. Nu begyndte den ene flok efter den anden at flyve op og søge længere ud på havet. I en af flokkene med flyvende ænder genfandt jeg pludselig den amerikanske sortand, der pga. dens kraftige portioner og ikke at forglemme store gule klods ovenpå næbbet nu kunne følges i længere tid. Til sidste smed den sig på havet vinkelret ud fra hvor jeg stod, men desværre meget langt fra kysten og den kunne derfor ikke længere skelnes fra de andre sortænder, der glimtvis sås i bølgerne. Jeg var nu ikke længere i tvivl om bestemmelsen og begyndte derfor at finde telefonen for at melde fundet ud, men uden dokumentation og kun set bedst flyvende, var det måske lige friskt nok. Derfor væbnede jeg mig med tålmodighed og begyndte i stedet at kigge andre ænder igennem i håbe om at den vil komme retur og lægge sig tæt på kysten. Efter omtrent en time begyndte små flokke af sortænder og fløjlsænder at komme tilbage og pludselig lå den igen og spiller op sammen med en flok sortænder. Trods ret stor afstand lykkedes det nu at tage de første videoer, der kunne dokumentere artsbestemmelsen, hvorefter jeg straks meldte fundet ud. Afstanden var stadig stor, så jeg forsatte mod øst langs med kysten for at komme tættere på, men i mellemtiden var en stor del af ænderne begyndt at sove og holdt derfor næbbene gemt under vingerne, så igen kunne jeg ikke genfinde den. Tiden gik, og til sidst kom kutteren med jægere retur fra øst, hvilket fik ænderne til at løfte hovederne inden de lettede. Det gav tid nok til at jeg nu ret hurtigt genfandt den amerikanske sortand og fik taget noget ekstra video inden den igen fløj lang ud på havet. Få minutter efter ankom Mogens Stoustrup Jensen som den første twitcher og sammen forsøgte vi at genfinde anden. Solen forsvandt nu indimellem bag skyer, hvilket gjorde det svært at se næbfarve på afstand, men et kort øjeblik var solen fremme og her genfandt jeg anden ret langt fra kysten, hvor Mogens nåede at se den inden vi igen mistede den. Herefter sås den ikke igen selvom flere kom til, men den kan formentlig genfindes på klare dage uden for meget vind.

Da anden var tættest på, sås tydeligt at den havde en stor gul næbknop - både set skråt bagfra, fra siden, og forfra, sammenlignet med Sortænderne. Særligt forfra virkede næbbet tydeligt bredt gult. Fuglen havde samme størrelse som Sortand. Den var forholdsvis let at følge i flugten, således kunne jeg første gang den lettede følge den hele tiden, og heldigvis fløj flokken ret meget frem og tilbage inden den smed sig på havet. Her kunne detaljerne på fuglen ses klart og tydeligt.

Beskrivelse:
Mistanken faldt trods meget stor afstand nærmest øjeblikkeligt, da den store gule legoklods lyste op i en helt anden grad end på Sortand, som sås under samme betingelser. Den gule næbklods var meget fremtrædende og dominerende som en lysende lygte, der strakte sig fra helt inde fra basis af overnæbbet til mindst 2/3 ud på overnæbbet. Formen af det gule havde set fra siden en jævnt hvælvet form modsat den mere påmonterede cylinderformede næbknop hos Sortand (se skitse fra tidligere fund herunder). Selve farven var mere kraftig gul end Sortændernes mere orangegule farve.

Den gule knop sås også tydeligt fra siden og kunne faktisk også ligefrem ses skråt bagfra i modsætning til det orangegule på næbbet af de Sortænder som den sås sammen med eller som i øvrigt sås talrigt den pågældende dag.

Den amerikanske sås i øvrigt lave et karakteristisk kurtiserende display, hvor den svømmede rundt med åbent næb. Desuden havde den også et lidt anderledes JIZZ end de almindelige Sortænder, idet den virkede mere storhovedet med fyldig nakke og med tykke basunkinder og med lidt kraftigere hals. Selv i flugten bemærkedes denne forskel med hovedets og halsens kraftigere bygning. Fuglen havde samme størrelse som Sortand, og dragtmæssigt lignede den en Sortand. Den havde sort bug, hvorfor der er tale om en 3K+ han.
Skitserne herover er ikke feltskitser fra den aktuelle iagttagelse, der kun er dokumenteret med videooptagelser, men de er indsat for at illustrere den markante forskel, der er i næbformen og farvefordelingen hos de to arter. Bemærk, at det blot er grove skitser, der skal bruges som vejledende i forhold til at illustrere forskellene mellem arterne.

I forbindelse med den aktuelle iagttagelse, kunne det med sikkerhed konstateres, at der ikke var tale om en Sortand han med abnorm næbfarvning, da næbform ligeledes kunne konstateres og erkendes tydeligt igennem teleskop. Jeg kunne således med sikkerhed udelukke, at der var tale om fugle, der var stærkt afvigende ligesom nedenstående eksempler:

Danmark:
http://birdsdk.blogspot.com/2022/01/aberrant-male-common-scoter-melanitta.html

Sverige:
https://artportalen.se/Mobile/Image/1044527
https://artportalen.se/Mobile/Image/1044526
https://artportalen.se/Mobile/Image/1044522

Skotland:
http://www.surfbirds.com/media/gallery_photos/20090115053117.jpg
http://www.surfbirds.com/media/gallery_photos/20090115053020.jpg
http://www.surfbirds.com/media/gallery_photos/20090115052753.jpg
http://www.surfbirds.com/media/gallery_photos/20090115052712.jpg

Antallet af fund i Østjylland
Sjældenhedsudvalget har godkendt ét tidligere fund af Amerikansk Sort fra nordkysten af Djursland: 17/11-18/12 2018, Fjellerup Strand. Med de nye retningslinjer fra udvalget vedr. opgørelsen af antallet af fund, så vil fundet fra Stavnshoved Rev mellem Bønnerup Havn og Gjerrild Nordstrand blive regnet som et nyt fund og dermed det fjerde fund i Østjylland:

1. fund: 27/4-7/5 2003, Øster Hedekrog, Samsø
2. fund: 17/11-18/12 2018, Fjellerup Strand
3. fund: 1-26/1 2021 + 17-17/12 2021, Dragsmur
4. fund: 15/1 2022m, Stavnshoved Rev, Bønnerup

Mange vil vide, at jeg nyder at kigge flokke af havdykænder igennem og som resultat falder der heldigvis overrasker af. Ud over at det nærmest har en meditativ karakter at kigger ud over havet i teleskop, så er muligheden for overraskelser stærkt motiverende.

I al beskedenhed vil jeg nævne, at det er tredje gang jeg har fundet et nyt fund af amerikansk sortand herhjemme, hvilket er ud over flere genfund af tilbagevendende individer fundet af andre tidligere. Alene det seneste halvår har jeg ud over amerikansk sortand også fundet en brilleand den 27. december 2021 ud for Skærbæk Hest vest for Bønnerup Havn og en genfundet en Kongeederfugl den 6. november 2021 ved Hassensør syd for Ebeltoft, hvor jeg oprindeligt fandt hvad der må regnes som samme individ 23. oktober 2020.

Ingen kommentarer: