mandag den 4. april 2011

En weekend på kystruten

Var i weekenden rundt på Djurslands kystrute fra Elsegårde Strand i syd på Ebeltoft-halvøen til Hevring Strand i nordvest midt på Norddjurs. Kørte hele ruten så kystnært som muligt ad diverse grusveje for at tjekke så mange havdykænder som muligt. Målet var at finde en af de 5 sjældne ænder eller en god lom, men selvom målene var sat skyhøje fik jeg dog set en del gode fugle alligevel.

Stor Tornskade er altid en god art. 2.4.2011, Rugård Strand.

En formodet Sortrygget Hvid Vipstjert fouragerede ved Dråby Strand. Flere billeder ses her. 2.4.2011.

En formodet hybrid Halsbåndtroldand x Troldand. Flere billeder ses her sammen med lidt tekst om fundet. 3.4.2011.

På Grenå Havn undrede jeg mig over en mærkelig stemme indtil disse på Nilgæs pludselig spankulerede ud ad molen. Skarvene kiggene noget forundret på de nye gæster. 3.4.2011.

Flere gange sås Rød Glente over markerne på strækningen fra Fornæs til Gjerrild om end højest fem fugle sås på én gang. 3.4.2011.Ved Gjerrild Klint sås den smukke Rødtoppede Fuglekonge. Flere billeder ses her sammen med lidt tekst om fundet. 3.4.2011.

En enlig Bramgås rastede kort samme med Gravænderne ved Hevring Strand. 3.4.2011.

En 2k Vandrefalk ved Hevring Strand. En underlig rosafarvet underside med meget tynde fine længdestriber. Hvorfor ser den sådan ud? 3.4.2011.En flok på 175 Ringduer lettede lige efter solnedgang og trak mod nordøst. 3.4.2011, Skindbjerg, Grenå.

Ringduer starter på nattræk. 3.4.2011.

Ringduer starter på nattræk. 3.4.2011.

Ringduer starter på nattræk. 3.4.2011.

Ingen kommentarer: