tirsdag den 26. april 2011

Påske i Skagen

Søndag den 24. april var jeg i Skagen sammen med Stephan Skaarup Lund, Rasmus Due Nielsen, Erik Dylmer og Rune Sø Neergaard. Efter en meget stille morgen på Nordstrand flyttede vi til Storklit for at følge tiltrækket af rovfugle. Fuglen fulgte overvejende en rute i modlys syd for vores klit, hvorfor vi flyttede til Hulsig Hede lige nord for Brennerpasset i håb om at kunne se trækket under bedre lysforhold. Trækket kørte i bølger igennem dagen og bød på masser af gode oplevelser med bl. a. to Steppehøge – en på afstand i modlys og en tæt på i medlys (under 40 meters afstand).

Vi sluttede med en Rødrygget Svale fundet på 800 meters afstand (målt på kort) af Stephan Skaarup Lund. Vi kunne udelukke en hybrid mellem Landsvale og Bysvale på baggrund af flugtformen som var mere glidende end hos de 10 Landsvaler, den fouragerede sammen med. Den fløj til tider lavt over hedesøens mørke vandoverflade og med mørk vegetation som baggrund i perfekt medlys, hvorfor farve kunne erkendes til trods for den store afstand. Jeg så en lyse rødlige overgump, lange halefjer, lys strube og lyse rødlige underside, sort undergump, men kunne ikke erkende nakkebånd og fumlede for meget med mit videokamera til at kunne fange den, så desværre en fugl uden dokumentation. Til gengæld sås den af Jens Kirkeby, Henrik Læssøe, Rasmus Due Nielsen, Rune Sø Neergaard, findere og mig selv i nok noget der ligner 5-8 minutter inden den målrettet tog højde og trak mod sydvest, hvor den krydsede Skagenvejen syd for Brennerpasset. Vi eftersøgte den siden ved Milesøerne og Råbjerg Sø uden succes.

Blå Kærhøg, 24.4.2011, Nordstrand, Skagen.

Rød Glente, 24.4.2011, Nordstrand, Skagen.

Sort Glente, 24.4.2011, Nordstrand, Skagen.

Steppehøg, 2k, 24.4.2011, Storeklit, Skagen.

Kongeørn, 24.4.2011, Storeklit, Skagen.

Sort Glente, 24.4.2011, Hulsig Hede, Skagen.

Havørn, 3k, 24.4.2011, Hulsig Hede, Skagen.

Steppehøg, 2k hun, 24.4.2011, Hulsig Hede, Skagen.

Ingen kommentarer: